Woonstkeuze

Criteria voor ranking

 • Voor de woonstkeuze in het project ‘t Wisselspoor richt de stad Leuven zich op mensen van alle leeftijden die een binding met Leuven hebben en die deze binding willen versterken.
 • Maar ook zonder punten kom je in aanmerking om in 't Wisselspoor te wonen! Deze ranking bepaalt enkel de volgorde van de kandidaten voor de reservering van een voorkeurswoning. 
 • Om de volgorde van de kandidaten te bepalen, werden er twee criteria opgesteld waarmee men punten kan verzamelen. Men kan maximaal 8 punten behalen. Diegenen met het hoogste puntenaantal komen bovenaan de lijst. De criteria zijn van toepassing op datum van het afsluiten van de inschrijvingsronde. Het criterium ‘binding met Leuven’ zal worden toegepast op de partner met de meest gunstige uitslag. Enkel de volwassen inschrijvers komen in aanmerking voor beoordeling. 
 • In geval van ex aequo in de punten zal eerst gekeken worden naar de binding met Leuven en in tweede orde naar het eigendomsstatuut. Vervolgens wordt de verhouding tussen het gezamenlijk belastbaar inkomen ten opzichte van het maximaal toegelaten inkomen berekend.
 • De kandidaat-kopers met het laagste percentage krijgen dan de hogere rangorde. Ook kandidaten zonder punten kunnen in aanmerking komen voor de aankoop van een stadswoning mits aan de inschrijvingsvoorwaarden is voldaan! 

 
Binding met Leuven

Minstens één van de kandidaat-kopers is:

 • Op dit ogenblik gedomicilieerd in (Groot-)Leuven sedert minstens 3 jaar:  5 pt
 • In het verleden – in totaal – minstens 3 jaar in Leuven gedomicilieerd geweest:   3 pt
 • Ooit in Leuven gedomicilieerd geweest:                                              1 pt
 • Nooit in Leuven gedomicilieerd geweest:                                            0 pt

 
Eigendom

 • Geen van de kandidaat kopers heeft een woning in volle eigendom:  3 pt
 • Een van de kandidaat-kopers heeft een woning in volle eigendom:     0 pt

 

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.