Wie komt er in aanmerking?

  • Met de stadswoningen richt de stad zich op mensen met een gemiddeld inkomen: je verdient te veel om een sociale woning te kunnen kopen, maar de prijs van een nieuwbouwwoning op de private markt is dan weer te hoog.

Toelichting bij de inschrijvingsvoorwaarden

  • Wie komt er in aanmerking? In principe kan iedereen een stadswoning kopen, als je voldoet aan drie voorwaarden:

Gemeenschappelijk belastbaar inkomen

Om in aanmerking te komen voor de aankoop van een stadswoning mag uw laatst gekend gezamenlijk belastbaar inkomen niet lager zijn dan € 9.123,91 en niet hoger zijn dan: 

• € 45.578,68voor alleenstaanden zonder personen ten laste;

• € 68.361,20 voor gehuwden, wettelijk of feitelijk samenwonenden. Dit bedrag wordt verhoogd met € 4.551,05 per persoon (volledig) ten laste;

• € 68.361,20 voor alleenstaanden met één persoon (volledig) ten laste. Dit bedrag wordt verhoogd met € 4.551,05 per persoon (volledig) ten laste vanaf de tweede persoon ten laste;

• Indien het inkomen minder dan € 9.077,05 bedraagt, wordt het inkomen van het jaar nadien of eventueel zelfs van het lopende jaar in aanmerking genomen. Het inkomen kan dan met alle wettige middelen worden aangetoond. 

Meerderjarig zijn

De kandidaat-kopers moeten op de datum van hun kandidatuurstelling meerderjarig zijn.

Nog geen stadswoning bezitten

De kandidaat-kopers mogen op de datum van het afsluiten van de inschrijvingsronde niet eerder een stadswoning in de projecten van de Centrale Werkplaatsen (Matexi), de Balk Van Beel (Ertzberg), de Latten (AGSL), Feestzaal en Eiland (ViRiX), de Twist (Ertzberg), de Horenblazer (ViRiX), Janseniushof (Resiterra) of The View (Ertzberg) aangekocht hebben.

 

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.