Veelgestelde vragen

Vragen met betrekking tot betalingen

Hoe verloopt de indexatie van de huurprijs?

 • De huurprijs zal jaarlijks geïndexeerd worden volgens de bepalingen van het huurcontract. Je ontvangt voorafgaand aan de indexatie een brief met vermelding van de geïndexeerde huurprijs die vanaf dat ogenblik van toepassing is.
 • Het forfaitair bedrag wordt bij de overeenkomende jaarlijkse indexatie van de huurprijs eveneens volgens dezelfde formule geïndexeerd
 • Het spaarpotje kan worden opgenomen ter financiering van de aankoop van een onroerend goed op Leuvens grondgebied dat hoofdzakelijk bestemd is voor residentiële bewoning:
  • Vóór de opzeg van de huurovereenkomst bij een aankoop op plan
  • bij de opzeg van de huurovereenkomst
  • binnen een termijn van drie jaar na de opzeg van de huurovereenkomst
 • Bekijk zeker ook het reglement verwervingssubsidie dat je bij aanvang van de huurovereenkomst als bijlage werd bezorgd.

Vragen met betrekking tot de huurovereenkomst

Hoe bezorg ik de opzeg van mijn huurovereenkomst?

 • Je bezorgt je opzeg via een aangetekend schrijven gericht aan het AGSL (Professor Van Overstraetenplein 1 - 3000 Leuven), waarbij je de volgende gegevens zeker vermeldt:
  • Je naam en voornaam
  • Het adres van de woning die je huurt
  • De datum van de opzegbrief
  • Je handtekening
 • Bekijk tijdig de opzegtermijn die werd opgenomen in je huurovereenkomst. De opzegtermijn zal aanvangen op de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin je ons je opzeg hebt bezorgd
 • Indien je tevens een parkeerplaats wenst op te zeggen, vermeld je dit ook reeds in je aangetekende brief
 • Je mag reeds een kopie van de aangetekende brief bezorgen op het emailadres vastgoed@leuven.be

Vragen met betrekking tot de waarborg

Waar stort ik de huurwaarborg?

 • In het kader van woninghuur wordt een huurwaarborg doorgaans geblokkeerd op een rekening op naam van de huurder bij een financiële instelling. De huurwaarborg mag niet op de rekening van de verhuurder worden gestort!

Vragen met betrekking tot technische problemen

Wat bij technisch problemen aan het door mij gehuurde goed?

 • Technische problemen meld je via deze website, waarna door ons wordt nagegaan of dit technisch probleem onder de huurders- of verhuurdersverplichting valt. Indien je dit zelf reeds wenst na te gaan vóór de melding, kan je terecht op de volgende website:
  • https://www.woninghuur.vlaanderen/sites/default/files/atoms/files/Vulgariserende_Toelichting_Hoofdverblijfplaatsen.pdf
 • Na je melding nemen we met jou contact op voor de verdere opvolging van het probleem.


Vragen met betrekking tot het spaarpotje van een starterswoning

Hoe werkt het spaarpotje?

 • Maandelijks wordt voor jou een deel van de huurprijs gespaard, nl.:
  • 125 EUR/maand tijdens de eerste 36 maanden van de huurovereenkomst
  • 100 EUR/maand voor de 37ste tot en met de 48ste maand van de huurovereenkomst
  • 75 EUR/maand voor de 49ste tot en met de 60ste maand van de huurovereenkomst
  • 50 EUR/maand voor de 61ste tot en met de 72ste maand van de huurovereenkomst
  • na deze periode is er geen verdere opbouw van de verwervingssubsidie
Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.