Organisatie

Ruimte maken voor Leuven

Wie zijn we?

Het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Leuven is een dochteronderneming van de stad Leuven. Samen met publieke en private partners werken we aan verschillende projecten rond stadsvernieuwing en stadsontwikkeling in Leuven. AG Stadsontwikkeling Leuven voert de stedelijke beleidsdoelstellingen in opdracht van de stad uit en vervult een spilfunctie in het stedelijk vastgoedbeleid dankzij de opgebouwde knowhow.

Als autonoom gemeentebedrijf werkt AG Stadsontwikkeling Leuven zo zelfstandig en bedrijfsmatig mogelijk om zijn opdracht voor de stad Leuven waar te maken.

Oprichting en opdracht

AG Stadsontwikkeling Leuven is opgericht in 2004. De statuten regelen onder meer het maatschappelijk doel, de verhouding met de stad, de organisatie en de werking.

Per bestuursperiode van zes jaar wordt de opdracht van AG Stadsontwikkeling Leuven concreet uitgewerkt in een beheersovereenkomst met de stad Leuven. Momenteel bestaat de werking uit drie grote pijlers: stadsprojecten, vastgoed en facilitair beheer.

Bestuur en team

Een AG wordt bestuurd door een raad van bestuur. Voor het dagelijks bestuur zorgt het directiecomité. Een team van gemotiveerde medewerkers zet dagelijks de opdracht in de praktijk om. De voorstellingsbrochure hieronder geeft alvast een beknopt overzicht van onze taken en projecten.

Downloads
Voorstellingsbrochure(pdf, 1.99 MB)

Deze website biedt je algemene informatie over onze werking. In het activiteitenverslag wordt een beschrijving gegeven van de werking en de activiteiten van het afgelopen jaar.

Wil je op de hoogte blijven van onze laatste activiteiten, projecten en evenementen? Schrijf je in op onze nieuwsbrief of volg AG Stadsontwikkeling Leuven op Facebook.

Voor andere vragen, bedenkingen of suggesties kan je telefonisch of per e-mail contact opnemen.

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.