Titel

Woonstkeuze

Woonstkeuze

Wie mag er als eerste een woning kiezen?

Jongeren met een binding met Leuven hebben een streepje voor.

Om de volgorde te bepalen wie als eerste een appartement kan kiezen,  werken we met drie criteria: je binding met Leuven als woonstad, je leeftijd en of je al een woning in eigendom hebt.


Je kan maximaal 9 punten behalen (zie hieronder). De kandidaatkopers met het hoogste puntenaantal komen bovenaan de lijst en mogen als eerste een appartement kiezen. Maar ook zonder punten, kan je in aanmerking komen om een stadswoning in The View te kopen, afhankelijk van het aantal kandidaten. Als kandidaten evenveel punten hebben, rangschikken we eerst de mensen met het laagste inkomen. Het is dus dit puntensysteem en niet de inschrijvingsdatum die de volgorde bepaalt.
 

Binding met Leuven

​Is minimum één van de kopers gedomicilieerd (geweest) in Leuven?

Ja, gedurende de laatste drie jaar 3 punten
Ja, ooit en minstens gedurende drie jaar 2 punten
Ja, ooit maar minder lang dan drie jaar 1 punt
Neen, nooit 0 punten

 

​Leeftijd

De jongste van de kandidaat-koper is:

Jonger dan 30 jaar 3 punten
30 tot en met 39 jaar 2 punten
40 tot en met 49 jaar 1 punt
50 jaar en ouder 0 punten

 

Eigendom

Heb je al een eigendom?

Neen, niemand van de kandidaat-kopers heeft een woning in volle eigendom 3 punten
Ja, één van de kandidaat-kopers heeft al een eigendom in volle eigendom 0 punten