Titel

Vastgoedtransacties

Vastgoedtransacties

Aan- en verkopen van gronden en gebouwen

Het AGSL is verantwoordelijk voor de volledige afhandeling van alle vastgoedtransacties voor het AGSL, de stad Leuven en de lokale politiezone. De meest courante vastgoedtransacties hebben betrekking op het aan- en verkopen van gronden en gebouwen. Daarnaast staat de afdeling vastgoed in voor het vestigen van langdurige gebruiksovereenkomsten (bv. erfpachten en opstalrechten) en gebruiksrechten (bv. erfdienstbaarheden van doorgang). Vastgoedverrichtingen kunnen gebeuren voor uiteenlopende doeleinden.

Enkele voorbeelden:

  • strategische aankopen voor de realisatie van een sociaal woningbouwproject
  • minnelijke verwervingen en onteigeningen voor het (her)aanleggen van een openbare weg
  • valorisaties van eigendommen die niet langer door de stad Leuven gebruikt worden
  • vestigen van een opstalrecht met een projectontwikkelaar voor het bouwen van een vastgoedproject

Stadswoningen

Enkele jaren geleden lanceerden de stad Leuven en het AGSL het concept van de stadswoningen. Hiermee wil de stad Leuven (jonge) mensen die zich voor lange tijd in Leuven willen vestigen, aanmoedigen om in de stad te blijven. De inkomensgrenzen voor een sociale koopwoning zijn voor een grote groep mensen namelijk te laag, terwijl de vrije marktprijzen van nieuwbouw dan weer te hoog liggen voor (jonge) mensen met een gemiddeld inkomen.

De stad Leuven en het AGSL willen met de 'stadswoningen' een woningaanbod creëren voor een groep mensen die in Leuven nog vaak uit de boot valt. De stadswoningen zijn zowel terug te vinden in projecten van het AGSL als enkele privéprojecten. Het verkopen en toewijzen van de 'stadswoningen' behoort ook tot het takenpakket van de afdeling vastgoed.