Titel

Vastgoedbeheer

Vastgoedbeheer

Vastgoedbeheer

Het AGSL staat in voor het administratief beheer van alle verhuurde eigendommen van de stad Leuven en het AGSL. Daarnaast worden ook alle eigendommen die door het AGSL, de stad Leuven of de lokale politiezone worden gehuurd door het AGSL beheerd. Het vastgoedbeheer kan gebeuren voor uiteenlopende doeleinden, zoals blijkt uit onderstaande voorbeelden:

  • het afsluiten van een handelshuurovereenkomst voor een krantenkiosk
  • het uitbaten van een concessie van een cafetaria in een sportcomplex
  • het verhuren van een woning
  • het huren van een loods voor het stallen van getakelde voertuigen
  • (Ver)huurders kunnen met al hun vragen over hun overeenkomst, onderhouds- en herstellingswerken, energieafrekeningen en facturatie bij de afdeling vastgoed van het AGSL terecht.

Starterswoningen

In deze bestuursperiode lanceert het AGSL het concept van de starterswoningen. Deze woningen - woonhuizen of appartementen - kunnen door een kandidaat-huurder voor een beperkte duur van de stad Leuven of het AGSL gehuurd worden. Een deel van de huur wordt later aangewend om de aankoop van een eigen woonst in Leuven te financieren. Deze formule lijkt voordelig voor jonge inwoners die nog twijfelen of ze al dan niet in Leuven willen blijven. De vaak gehoorde stelling dat huren een verloren kost zou zijn, wordt door het principe van de starterswoning opgevangen. De exacte modaliteiten en voorwaarden van toewijzing zullen in de loop van 2013 uitgewerkt worden. Deze formule vormt een alternatief voor de bestaande 'stadswoningen' die zich toespitsen op kandidaat-kopers. Het beheer en de toewijzing van de 'starterswoningen' zal door de afdeling vastgoed van het AGSL gebeuren.