Titel

Vacature: coördinator Community Land Trust Leuven

AGSL en de stad Leuven hebben beslist om op korte termijn een Community Land Trust (CLT) in Leuven op te richten. Met de oprichting van deze CLT Leuven willen AGSL en de stad Leuven een antwoord bieden aan de woonbehoefte van bepaalde doelgroepen en aan de problematiek van betaalbaar wonen in de stad. CLT Leuven zal een nieuwe, aanvullende organisatie zijn in het Leuvense woonlandschap en zal onder meer gekenmerkt worden door een bestuur dat bestaat uit overheid, bewoners en middenveld.

Om de oprichting van CLT Leuven in goede banen te leiden en – na deze opstartfase - de werkzaamheden ervan te coördineren, zoekt AGSL een projectcoördinator CLT Leuven (m/v/x). Deze rapporteert rechtstreeks aan de algemeen directeur van AGSL.

Vacature: coördinator Community Land Trust Leuven

Coördinator Community Land Trust Leuven

 • Als coördinator CLT Leuven regisseer je alle aspecten van de oprichting en operationalisering van een CLT in Leuven. Je vertrekt daarbij van de uitgebreide haalbaarheidsstudie voor de oprichting van CLT in Leuven die opgemaakt werd door CLT Brussel en VUB - Cosmopolis in opdracht van AGSL.

 • Je bewaakt de inhoud van het project en zet de ambities en doelstellingen op scherp. Je werkt een verfijning van de doelgroep uit en bouwt een concreet dossier op om uitvoering te geven aan essentiële en inhoudelijke keuzes bij de oprichting van een Community Land Trust.

 • Je zorgt ervoor dat CLT Leuven als structuur operationeel wordt. Dit omvat onder meer het zoeken naar de meest geschikte rechtsvorm, het uitwerken van de statuten, het samenstellen van de bestuursorganen, het opstellen van een ondernemingsplan, het verwerven van de nodige financiering en het organiseren van de dagelijkse werking.

 • Je zoekt antwoorden op financiële en juridische vraagstukken in verband met de werking van CLT Leuven, onder meer toewijzingsprocedures, toelatingsvoorwaarden, prijszetting en woontypologie, herverkoopformules en andere eigendomsrestricties, juridische constructies om grond en constructies te scheiden van elkaar,…

 • Naast het organisatorische, juridische, financiële luik van de CLT , zal je bij de opstart en uitwerking ook oog hebben voor het vormgeven van de 'c' in de CLT: het opmaken en uitvoeren van plannen van aanpak voor participatie en communicatie, waarbij je aandacht hebt voor buurtparticipatie, bewonersparticipatie en invulling geeft aan de bestuursparticipatie.

 • Je maakt gebruik van je bestaande netwerk en breidt je contacten uit met relevante actoren in het woonveld, op lokaal, nationaal en internationaal niveau. Je haalt expertise in huis, en bent ook bereid om opgebouwde expertise in het Leuvense te delen met andere organisaties of overheden die met gelijkaardige projecten bezig zijn.

 • Bij het uitvoeren van je takenpakket krijg je hulp van collega's bij AGSL en bij de stad Leuven. Je kan rekenen op advies en expertise van CLT's in Brussel (en daarbuiten). Bovendien werk je nauw samen met de collega's van AGSL voor de realisatie van de eerste pilootsite van CLT Leuven op de site Klein Rijsel.

Profiel

 • Je beschikt over een masterdiploma, bij voorkeur aangevuld met een opleiding of ervaring in management, juridische en/of financiële aspecten.
 • Je hebt minstens vijf jaar relevante werkervaring in een coördinerende functie.
 • Het concept CLT is je niet vreemd en je bent bereid om je snel in te werken in materie inzake woonbeleid en innovatieve woonvormen.
 • Je hebt een goede kennis van managementtechnieken en schrikt niet terug om een organisatie van nul op te bouwen.
 • Je bent een netwerker, verbinder en beheerst de technieken m.b.t. stakeholdermanagement.
 • Je neemt initiatief en bent in staat om zelfstandig te werken, maar je bent ook een teamspeler. Je hebt een probleemoplossende houding, geduld en diplomatie zijn jou niet vreemd.
 • Je bent flexibel inzake arbeidstijd -en regeling en bereid tot occasioneel avond- en weekendwerk. Mogelijks zal je voor je functie ook af en toe verplaatsingen naar het buitenland moeten maken

 

Aanbod

 • een boeiende, uitdagende functie in het hart van een centrumstad, met een belangrijke verantwoordelijkheid in een opstartende onderneming;
 • een contract van onbepaalde duur 
 • je verdient tussen € 3170,07 en € 4932,83 bruto per maand voor een voltijdse functie, naargelang je ervaring (max. 10 jaar privé-ervaring);
 • extralegale voordelen: eindejaarspremie, maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, aanvullend pensioen, fietsvergoeding, derdebetalersregeling openbaar vervoer;
 • flexibele werktijden en ruime verlofmogelijkheden.

Interesse?

Jouw sollicitatiebrief en cv waarin je duidelijk je troeven voor deze functie aangeeft, kan je sturen via e-mail naar coordinatorCLT@ascento.be

Voor meer informatie betreffende de procedure kan je terecht bij Sarah Luykx, verantwoordelijke consultant (sarah.luykx@ascento.be). Voor meer informatie over de functie kan je terecht bij Sarah Tresignie, projectbeheerder AGSL (sarah.tresignie@leuven.be).

We verwachten je kandidatuur uiterlijk op 3 november 2020.