Titel

Vaartopia

Het project Vaartopia wil van de Vaartkom een creatieve broedplaats maken waar spelers uit de creatieve en culturele sector meer ruimte krijgen om hun ding te doen. De Vaartkom moet zo uitgroeien tot een creatief district van Vlaanderen.

Vaartopia

Wat is Vaartopia?

Vaartopia

Vaartopia is een grootschalig stadsvernieuwingsproject waarbij ruime 30 hectare voormalig industriegebied omgevormd wordt tot een gemengd stedelijk gebied. Het geeft een nieuwe dimensie aan de totale herontwikkeling van de Vaartkom.

De bedoeling is om ontwerpers, starters, kunstenaars, productiehuizen, culturele verenigingen en ambachtslui meer fysieke en betaalbare ruimte te geven. Zo krijgt deze jonge en dynamische sector de plaats om zich optimaal te ontwikkelen. Anderzijds is dit een unieke kans om de Vaartkom te laten uitgroeien tot een levendig deel van het stadscentrum.

Stad Leuven, AGSL, eigenaars en gebruikers (bedrijven, inwoners) van de Vaartkom werken samen aan een nieuwe stedelijke dynamiek om uit te groeien tot een culturele en creatieve stad met internationale uitstraling.

Projecten

Vaartkom
luchtfoto Vaartkom

Een aantal lopende en gerealiseerde projecten vormen de kiem van Vaartopia. enkele voorbeelden: kunstencentrum OPEK en creatieve hub De Hoorn, de tijdelijke ateliers van Cas-co, de woonboten voor jeugdhuizen, architecten en productiehuizen, de inrichting van publieke ruimtes zoals het Sluispark en het plein voor OPEK … Vaartopia versterkt de impact die deze plekken nu al hebben.