Titel

Vaartkom

De Vaartkom is de oude industriële site rondom de Vaart en de Dijle. Ze groeit uit tot een stijlvolle, levendige en groene stadswijk boordevol creativiteit en sociale interactie. De kwaliteitsvolle mix van wonen, werken en vrijetijdsbeleving aan het water vormt een nieuwe dynamiek binnen het stadscentrum.

Vaartkom

Projectgegevens

 • rol van het AGSL: projectbeheer in opdracht van de stad Leuven
 • partners: stad Leuven, Waterwegen en Zeekanaal NV, Agentschap Wegen en Verkeer, VMSW afdeling gesubsidieerde infrastructuur, Ertzberg cvba en Ghelamco NV
 • middelen: investeringsbudget en subsidies

Programma

De herontwikkeling van de Vaartkom in Leuven is een grootschalig stadsvernieuwingsproject waarbij een grote industriële zone getransformeerd wordt tot een gemengd stedelijk gebied met een hoge dichtheid.

De Vaartkom heeft troeven om uit te groeien tot een multifunctionele stedelijke ontwikkelingspool:

 • strategische ligging (nabijheid van het station en de binnenstad) en goede bereikbaarheid
 • beschikbare ruimte (ruim 30 ha voormalig industrieel gebied)
 • aanwezigheid van water, groen en historisch patrimonium 

De krijtlijnen van de globale herontwikkeling zijn vastgelegd in: 

 • het masterplan publieke ruimte (Omgeving - OKRA - ARA)
 • vier goedgekeurde ruimtelijke uitvoeringsplannen (stad Leuven)
 • stadsontwerpen (BUUR, XDGA en Stephane Beel Architecten) die daaraan vooraf gingen.

Binnen deze mastervisie is er ruimte voor wonen (ca. 2.100 bijkomende wooneenheden), maar moet vooral het aanbod van centrumfuncties aanwezig zijn: handel, recreatie, horeca, cultuur en andere gemeenschapsvoorzieningen.

Opdracht en subsidies

In opdracht van de stad Leuven neemt het AGSL de gebiedscoördinatie in handen. Dit betekent dat het AGSL het eerste aanspreekpunt is voor professionelen die actief zijn in de Vaartom en dat AGSL faciliteert en begeleidt in de ontwikkeling van dit stedelijk gebied.

Voor de herontwikkeling van de Vaartkom ontvangt de stad Leuven subsidies: 

 • in het kader van het stadsvernieuwingsproject (2.360.000 euro van de Vlaamse Overheid, agentschap voor binnenlands bestuur, team stedenbeleid)
 • de strategische projecten in uitvoering van RSV (300.00 euro van de Vlaamse Overheid, departement RWO, ruimtelijke planning)
 • het Interreg IVA-project Reconversie van Oude Industriehavens (ca. 500.000 euro)
 • het Interreg IVA-project Functioneel Groen (ca. 125.000 euro).
 • stedenfondsmiddelen voor de realisatie van betaalbaar wonen in de Vaartkom.

Gerealiseerde projecten

 • op de noordoever: De Latten, Waterside, het parkeergebouw, het Engels Plein, de Vander Els site…

 • op de kop van de Vaart: het Openbaar Entrepot voor de Kunsten (OPEK), de openstelling van de Keizersberg…

 • op de zuidoever: De Hoorn, in het projectgebied Tweewaters de Balk van Beel, de Ark en de Twist, in het projectgebied Dijledelta wordt de laatste hand gelegd aan Eiland en Feestzaal, de bottelarijsite…

 • tijdelijke initiatieven: Cas-co, de inrichting van het OPEK-plein...

 • het Sluispark

 

Nabije toekomst

 • oplevering van de tweede brug over de Vaart, het sluitstuk van de verkeersafwikkeling tussen de Vaartkom en het Maria Artoisplein

 • verdere ontwikkeling van projectgebieden Tweewaters en Dijledelta 

 • Vaartopiaeen programma om de creatieve sector te integreren in de Vaartkom