Titel

Tijdelijke invulling hallen Centrale Werkplaatsen bekend

Het project ‘HAL 5’ brengt verschillende partners samen onder een dak en zal zorgen voor een nieuwe dynamiek in de buurt.

Tijdelijke invulling hallen Centrale Werkplaatsen bekend

Tijdelijke invulling van de hallen op de Centrale Werkplaatsen

Een bruisende sfeer creëren op de Centrale Werkplaatsen, het nieuwe hart van Kessel-Lo. Dat is de bedoeling van de tijdelijke invulling van de historische spoorweghal 5, in afwachting van de definitieve restauratie.

Om de tijdelijke invulling mogelijk te maken, liet het AGSL afgelopen jaar instandhoudingswerken uitvoeren om de 19de eeuwse spoorweghal langs de Diestsesteenweg water- en winddicht te maken en te voorzien van elektriciteit.

“Het zal nog minstens vijf jaar duren vooraleer we de noodzakelijke Vlaamse subsidies voor de definitieve restauratie zullen ontvangen. We willen deze schitterende plek met een oppervlakte van bijna 2500 m² niet langer onbenut laten”, vertelt schepen van vastgoed Mohamed Ridouani. “Tijdelijk gebruik biedt de kans om volop te ontdekken wat het potentieel van deze plek is. Bovendien kan het nu al een positieve dynamiek teweeg brengen in de nieuwe stadswijk.”

 

 

Creativiteit en nieuwe stedelijkheid stimuleren

Het AGSL zocht uitbaters die zowel de hal als de buitenruimte in concessie wilden nemen. “Het gaat om betaalbare ruimte, die we aanbieden om creativiteit en duurzame stedelijkheid te ondersteunen, één van de speerpunten van Leuven Mindgate Creativity”, zegt Ridouani. “We willen een goeie mix aan activiteiten die een meerwaarde zijn voor de buurt en deze centrale plek in Kessel-Lo laten opleven.”

Een onafhankelijke jury koos uit vijf ingediende voorstellen voor het project van een breed partnerschap van lokale organisaties en bedrijven. ‘HAL 5’ is de even sterke als evidente naam van het project dat de hallen zal omvormen tot een stedelijke broed- en ontmoetingsplek voor buurt en stad.

'Hal 5': missie en thema's

Hal 5: overzicht op de drie hallen en buitenruimte
Hal 5: zicht op centrale bar en binnenplein
Logo Hal 5

De leegstaande historische hallen omvormen tot een bruisende, stedelijke en duurzame broedplaats met ruimte voor experiment, dat vormt de ambitieuze missie van ‘Hal 5’. 

Het programma is opgebouwd rond vier thema’s: voeding, beweging, gemeenschapsopbouw en duurzaam ondernemen. Hierbij wordt nadrukkelijk ingezet op samenwerking en kruisbestuiving tussen diverse lokale partners en initiatieven met een duidelijke meerwaarde voor plek, buurt en stad. 

'Hal 5' bouwt verder op het initiatief van het tijdelijk buurtpark Central Park 3010 en zal ruimte bieden voor buurtversterkende initiatieven. Met dit project sluit Leuven zich aan bij steden als Gent, Antwerpen en Brussel waar tijdelijke projecten zoals 'Dok Gent', 'Rabot' of 'Parckfarm Tour&Taxis' en plekken zoals Park Spoor Noord hun meerwaarde reeds duidelijk tonen. De bedoeling is om tegen de zomer HAL 5 te openen voor het grote publiek.

Een mix van activiteiten: van foodmarkt of bewegingshal tot stadslandbouw

Het project ‘Hal 5’ bestaat uit drie hallen:

  • een polyvalente hal die ingezet wordt voor evenementiële activiteiten met respect voor de buurt zoals een lokale foodmarkt, urban garageverkoop of culturele voorstellingen (geen fuiven of luide optredens). Deze hal kan ook apart gehuurd worden door diverse organisaties en buurtverenigingen.
  • een tussenhal die bestemd wordt als bewegingshal en zal ingevuld worden door Cirkus in Beweging met o.a. Parkour en We’re All Athletes.
  • een grote hal met een binnenplein waarrond de voedingscluster en de duurzame ondernemingen zich organiseren. Naast vaste gebruikers zoals The Food Hub, Sociale Kruidenier, Arktos, Riso Vlaams-Brabant, Plant- en Houtgoed, ... zullen ook een centrale bar, een bakkerij en eetgelegenheden terug te vinden zijn in deze hal.

De Kapblok en het Streekhuis vormen structurele partners voor de evenementiële werking, Miss Miyagi voor het projectmanagement. Daarnaast zijn er reeds heel wat contacten met organisaties en verenigingen die occasioneel gebruik willen maken van de faciliteiten van de hallen. De ruimte rond de hallen zal ingericht worden als aangename verblijfsruimte en een zone voor stadslandbouw, beheerd door The Food Hub.

Interesse om mee te doen?

Geboeid door dit project? De uitbaters van ‘Hal 5’ zijn steeds op zoek naar partners die enthousiast zijn en het project bijkomend willen versterken als eindgebruiker of huurder. Geïnteresseerden kunnen ook mee investeren in het project via het systeem van winwinleningen.

Neem contact op via info@hal5.be. Hou zeker ook de website www.hal5.be en sociale media in de gaten!

Wie is wie?

Het project ‘Hal 5’ is een structurele samenwerking tussen diverse partijen. Hierbij een kort woordje uitleg over de partners.

1. Structurele partners

Miss Miyagi
Miss Miyagi specialiseert zich in de ontwikkeling van nieuwe vormen van wonen, werken en leven in de stad. Miss Miyagi is o.a. verantwoordelijk voor de ontwikkeling van De Hoorn in de Vaartkom en neemt het projectmanagement van ‘Hal 5’ op zich.

Central Park 3010
Central Park 3010 is het tijdelijke buurtpark op de Centrale Werkplaatsen dat in 2012 ingericht werd voor en door de buurtbewoners. De initiatiefnemers willen dit engagement van co-creatie verder zetten in de hallen en ondersteunen actief het projectmanagement van ‘Hal 5’.

Riso Vlaams-Brabant
Riso Vlaams-Brabant organiseert op verschillende plaatsen in de provincie opbouwwerk en buurtwerk. Riso werkt met groepen die zelf niet gemakkelijk opkomen voor hun rechten. Samen met hen pakken ze problemen aan die te maken hebben met huisvesting, samenleven, vereenzaming, onderwijs, arbeid, ... Riso Vlaams-Brabant coördineert de pijler van samenlevingsopbouw voor 'Hal 5' en zal in de hallen een vaste plek innemen.

Arktos
Arktos werkt met kinderen en jongeren van 6 tot 25 jaar, wiens ontplooiing belemmerd wordt omwille van persoonlijke, culturele of maatschappelijke factoren. Arktos zal zijn intrek nemen in de hal en van daaruit initiatieven coördineren en organiseren in de hallen.

Cirkus in Beweging - Parkour - We’re All Athletes
De Leuvense Parkour of free-running scene behoort tot de Belgische top en barst uit zijn voegen. Onder de mantel van Circus in beweging zijn ze met meer dan 400 leden. Ze organiseren verschillende activiteiten voor jong en oud zoals workshops, training op locatie, sportdagen, bijscholing … Onder de naam We’re All Athletes specialiseert Jasper van Parkour zich ook specifiek in alternatieve krachttraining en het optimaliseren van levenskwaliteit via beweging, voeding, mindset en recovery.

Plant en Houtgoed
Plant en Houtgoed specialiseert zich in het ontwerp en de aanleg van creatieve en ecologische buitenruimtes, van publieke ruimtes tot private tuinen. Als maatschappelijk ondernemer werken ze ook met mensen die elders soms moeilijk aan de slag kunnen. Plant en houtgoed vormt een vaste huurder van ‘Hal 5’ en zal de inrichting van de tuin voor hun rekening nemen.

The Food Hub
The Food Hub is een vernieuwend biologische winkelconcept dat in oktober 2016 zijn deuren opende op het Benedenplein aan het station. Het is een initiatief van Simon Clissold, Leuvenaar en de referentie in België op vlak van stadslandbouw (met o.a. 3 projecten in Brussel). The Food Hub vormt een partner van de voedingscluster en zal een gedeelte van de buitenruimte gebruiken voor stadslandbouw.

De Kapblok
De Kapblok is een culinaire slagerij en traiteurzaak uit het Leuvense. Daarnaast coördineert Erwin Mertens de BBQ Academy voor Vlaams-Brabant. De Kapblok zal op regelmatige basis eetevents, workshops en barbecues organiseren in de polyvalente hal. Kwaliteit staat hier steeds voorop. De Kapblok investeert ook in een professionele keuken voor in de hallen.

Het Streekhuis
Het Streekhuis werd in 2011 opgestart door Mariam El Mahidi en staat voor ‘proeven van Vlaams-Brabant in goed gezelschap’. Het streekhuis zal in samenwerking met diverse partners een maandelijkse markt in Hal 5 opzetten waar foodies en meerwaarde zoekers rechtstreeks in contact komen met streekproducenten, ambachtslui, lokale starters en creatievelingen uit Leuven en Vlaams-Brabant.

Sociale Kruidenier Vlaams-Brabant
Sociale Kruidenier Vlaams-Brabant, een coöperatieve onderneming met sociaal oogmerk, staat voor het aanbieden van kwaliteitsvoeding en basisproducten (verzorgings- en onderhoudsproducten) voor wie het financieel moeilijk heeft. Concreet komt er een winkel van de Sociale Kruidenier in ‘Hal 5’, zichtbaar en toegankelijk langs het Locomotievenpad.

2. Het breder partnerschap

Heel wat partners zijn enthousiast over het voorliggende concept. Ze zijn geïnteresseerd in het occasioneel gebruik maken van de faciliteiten van de plek.

Stad en architectuur  -  Sporty vzw  -  Re-used vzw  -   Sap-en soepbar van Maziar (Uitbater Greenway)  -  Eetba(a)r  -  De Fruittuin  -  Boeren en Buren  -  Orizonte Wijnen  -  Camping Flamingo  -  Luca School of Arts Drama  -  Wijkgezondheidscentrum De Central  -  Collectief Cursief  -  Klank  -  Partizan  -  Centrum voor Economische Ongehoorzaamheid (CEO) - Cie Tartaren -  …