Titel

't Wisselspoor

AGSL realiseert een kind- en gezinsvriendelijk woonproject aan de Centrale Werkplaatsen.

't Wisselspoor

Ontdek 't Wisselspoor in minder dan 1 minuut!

't Wisselspoor

’t Wisselspoor: uniek en gezinsvriendelijk woonproject op Centrale Werkplaatsen

Steeds vaker willen gezinnen in de stad blijven wonen. Tegemoet komen aan die stijgende vraag naar woningen en tegelijk veel groen en openbare ruimte behouden, is geen eenvoudig vraagstuk. AGSL zocht en vond een antwoord met ’t Wisselspoor waar ongeveer 50 woningen gerealiseerd worden.

Hoe kunnen mensen dichter bij elkaar wonen op een comfortabele en kind- en gezinsvriendelijk manier? Als de ruimte beperkt is, is delen de sleutel. Het woonproject heeft dezelfde kwaliteiten als een huis met een tuin. In het gebouw vind je jouw eigen volwaardige woning aangevuld met veel gemeenschappelijke binnen- en buitenruimte. 

"De expertise van Kind en Samenleving en het architectenteam resulteert in een uniek gezinsvriendelijk ontwerp. De bewoners zullen ook mee kunnen beslissen over de inrichting van de gedeelde binnen- en buitenruimtes, zoals de daktuin, ...

Met ’t Wisselspoor willen we gezinnen inspireren om in de stad te blijven wonen. Hier vinden gezinnen een eigen woning in het hart van Kessel-Lo,  vlakbij het station, met alle ruimte voor opgroeiende kinderen. (Lies Corneillie, voorzitter AGSL)

't Wisselspoor in een fijne buurt

Inplanting Site CW

’t Wisselspoor wordt gebouwd op de kruising (een wisselspoor in treinjargon) van drie open ruimtes in het gebied: het Blauwputplein (zijde Locomotievenpad), het Treinpark en het Werfplein. 

De Centrale Werkplaatsen zijn een uitstekende plek voor dit ambitieus project.  Het is een fijne buurt waar het aangenaam wonen is dankzij de gezellige sfeer en activiteiten in Hal 5, de speelruimte in het Treinpark en het Blauwputplein met commerciële ruimte en de academie voor beeldende kunst. De nabijheid van het station en de binnenstad is een andere troef van het project. 

Binnen & buiten in 't Wisselspoor

't Wisselspoor

In totaal zijn er 50 woningen voor verschillende gezinsgroottes, elk met een eigen terras. Er zijn verschillende types woningen (studio, duplex, bungalow, gezinswoning) die variëren in grootte (52 m² tot 120 m²) en aantal slaapkamers (1 tot 4). Tussen de woningen op de verschillende verdiepingen is er veel ruimte voor ontmoeting. Op de brede stoepen aan iedere voordeur kunnen kinderen veilig spelen en buren samenkomen. Een grote daktuin en binnenplein maken het project compleet.

Ook binnen zijn verschillende gemeenschappelijke ruimtes. Die kunnen de toekomstige bewoners zelf een invulling geven, bijvoorbeeld als buurthuis, als ruimte voor kinderen, voor familiefeesten, logerende gasten of als ‘co-workingplek’. In alle gemeenschappelijke ruimtes is ook genoeg plaats voor berging en fietsenstallingen. Een parking, aangepast voor elektrische en deelwagens voor de bewoners zorgt dat er geen extra parkeerdruk komt in de omgeving. 

De invulling van het samenleven in ’t Wisselspoor wordt mee gecoacht door Cohousing projects. Zij vertegenwoordigen en begeleiden de eindgebruikers in het hele proces. 

Een toer door het gebouw

't Wisselspoor

Je volgt het wandelpad doorheen het gebouw, dat vertrekt aan het blauwputplein. Je wandelt tot de 2e en de 3e verdieping waar je de eerste woningen, het buurthuis en bijvoorbeeld een werkatelier tegen komt. Daarna gaat het gebouw verder de hoogte in met een smaller oplopend volume. Ook daar komen we woningen, een buurthuis, bibliotheek, … tegen. Beneden aan het Werfplein is er ook een kinderopvang. Aan het Blauwputplein een muziekacademie en een commerciële ruimte. 

 • Gelijkvloers: grote polyvalente ruimte en foyer van het conservatorium; +/- 400m² commerciële ruimte; kribbe voor 60 baby’s en peuters (kant Werfplein); fietsenstalling (binnen en buiten); inkomhal en binnenplein; enkele gelijkvloerse woningen (kant Treinpark).
 • Eerste verdieping: 8 leslokalen, een dansstudio en percussielokaal van het conservatorium; 2e verdieping van de kribbe.
 • Vanaf tweede verdieping: eerste bewonersgroep met 20 woningen.
 • Tweede, derde en vierde verdieping: collectieve binnen- en buitenruimte met zicht op de publieke ruimte van de Centrale Werkplaatsen.
 • Hogere verdiepingen: tweede bewonersgroep van 28 woningen met collectieve binnen- en buitenruimte.

’t Wisselspoor is een onmiskenbaar stadsproject, een herkenningspunt voor de Centrale Werkplaatsen. Het gebouw krijgt een geheel eigen identiteit en is als het ware een verticale woonbuurt. (Architecten URA Yves Malysse Kiki Verbeeck)

Klimaatneutraal Leuven

Voor dit project wordt in de ontwerpopdracht de BEN-norm opgelegd en een minimumscore op de Vlaamse maatstaf voor duurzaam bouwen. AGSL wordt ondersteund door Leuven 2030, het ELENA-fonds van de Europese Investeringsbank en het Provinciaal Steunpunt Duurzaam Bouwen om van 't Wisselspoor een intrinsiek duurzaam project te maken in de brede zin van het woord. 

Het project zet in op wat echte duurzaamheid vandaag kan en moet zijn: ons ruimtegebruik en ons woonmodel zal moeten veranderen. Het draait niet alleen meer om energie en CO₂. (Vlaamse Bouwmeester, Leo Van Broeck)

 

Volgende stappen

Dit  jaar dient de stad de omgevingsvergunning in zodat de bouw in 2020 kan starten. Tegen 2024 zouden de eerste gezinnen hun intrek kunnen nemen in ’t Wisselspoor.

Nadat de buurt alle informatie heeft gekregen, gaat AGSL vanaf mei op zoek naar geïnteresseerde bewoners, dit i.s.m. Cohousing Projects die nadien ook de toekomstige bewoners zal begeleiden bij de concrete invulling van de ruimtes. 

 • Buurtmarkt donderdag  25 april (17u-20u in Hal 5)
 • Warmmaaksessies voor geïnteresseerde toekomstige bewoners: woensdag 22 mei, dinsdag 4 juni en zondag 16 juni (Hal 5)

Wil je op de hoogte blijven van de volgende stappen? Schrijf je dan hieronder in op onze nieuwsbrief van 't Wisselspoor.

Blijf op de hoogte van 't Wisselspoor

Meer informatie

't Wisselspoor
't Wisselspoor
't Wisselspoor
't Wisselspoor

Binnenkort meer informatie over de woningen en de kandidaatstelling.

Meer informatie over:

Gebiedsontwikkeling Centrale Werkplaatsen 

Cohousing projects

Projectgegevens

 • rol van het AGSL: bouwheer
 • partners: stad Leuven, Cohousing Projects, vzw Leuven 2030
 • ontwerpteam: URA Yves Malysse Kiki Verbeeck
 • subsidietrajecten: begeleiding via het ELENA-fonds van de Europese Investeringsbank, projectadvies van het Provinciaal Steunpunt Duurzaam Bouwen en steun van de Vlaamse Overheid via het Stadsvernieuwingsfonds.