Titel

't Wisselspoor

AGSL realiseert een kind- en gezinsvriendelijk woonproject aan de Centrale Werkplaatsen.

't Wisselspoor

Binnenkort meer nieuws

Projectgegevens

 • rol van het AGSL: bouwheer
 • partners: stad Leuven, Cohousing Projects, vzw Leuven 2030
 • ontwerpteam: URA, Tractebel
 • investeringsbudget: nog onbekend
 • subsidietrajecten: begeleiding via het ELENA-fonds van de Europese Investeringsbank en projectadvies van het Provinciaal Steunpunt Duurzaam Bouwen 

Project

Op het laatste perceel van de Centrale Werkplaatsen wil AGSL het meest kind- en gezinsvriendelijk woonproject bouwen. Het wordt een Bijna-Energie-Neutraal gebouw met ongeveer 50 woningen. Ook het conservatorium krijgt er een plaats, net zoals een kribbe en een commerciële ruimte voor horeca en handel. Er komt een ondergrondse parking met genoeg aandacht voor fietsen en duurzame mobiliteit.

Dit woonproject heeft 3 ambities:

 • Een stedelijke dynamiek creëren aan de Centrale Werkplaatsen.
 • Kind- en gezinsvriendelijk wonen in een nieuwe vorm, een alternatief voor de grondgebonden woning met tuin.
 • De doelstellingen van een Klimaatneutraal Leuven mee helpen realiseren. 

invulling openbare ruimte - stedelijke dynamiek

Luchtfoto Centrale Werkplaatsen

’t Wisselspoor wordt gebouwd op de kruising (een wisselspoor in treinjargon) van drie open ruimtes in het gebied: het Blauwputplein (zijde Locomotievenpad), het Treinpark en het Werfplein. 

Het gebouw wordt niet alleen een gevel voor de open ruimte maar zal ook een hoop functies vervullen voor het geheel van de site. Het toekomstige gebouw verbindt het drukke Blauwputplein met het jeugdige Werfplein.

Door de plaatsing van het gebouw ontstaat ook een nieuw plein: het Werfplein. De plek tussen het huidige speelpleintje van Central Park en hal 9 is vandaag nog een werfzone maar wordt in de toekomst een plek voor de jeugd.

Ook het treinpark kan nog een gevel gebruiken om haar groene, spelkarakter ten volle te verkrijgen. Het is een lang smal park, dat geflankeerd wordt door nieuwe woningen en de beschermde hallen 4 en 5.

het gebouw

rendering buitenruimte wisselspoor
 • Gelijkvloers: grote polyvalente ruimte en foyer van het conservatorium; +/- 400m² commerciële ruimte; kribbe voor 60 baby’s en peuters (kant werfplein); fietsenstalling; inkomhal en binnenplein; enkele woningen (kant treinpark).
 • Eerste verdieping: 8 leslokalen, een dansstudio en percussielokaal van het conservatorium; 2e verdieping van de kribbe.
 • Vanaf tweede verdieping: eerste bewonersgroep met 24 woningen.
 • Tweede, derde en vierde verdieping: collectieve binnen- en buitenruimte met zicht op het Blauwputplein (foto).
 • Hogere verdiepingen: tweede bewonersgroep van 24 woningen met collectieve binnen- en buitenruimte.

Benieuwd naar de beelden van het gehele gebouw? Wij ook! De ontwerpers werken volop aan 3D-beelden. Bekijk hier binnenkort een preview! 

kind- en gezinsvriendelijk bouwen en wonen

De visie van dit woonproject wil individueel wonen in een collectieve omgeving uitstralen, en tegelijk ook de stedelijke gezinsidentiteit versterken. De focus ligt op een modern stadsgezin met bewuste burgers die inspraak vragen in het stedelijke beleid en actief zijn in hun buurt.

Het geheel biedt diversiteit aan bewoners, een mix van groottes, slaapkamers, duplex, triplex… Elke woning heeft een ruime kwalitatieve private buitenruimte in de vorm van een terras en toegang tot ruime collectieve buitenruimte, waaronder ook een of twee daktuinen. De gemeenschappelijke ruimtes in het gebouw kunnen ingevuld worden als eetruimte, speelkamer, ontmoetingszaaltje, fitness, bibliotheek, werkatelier… de bewoners mogen dit volledig zelf bepalen.

De invulling van het samenleven in ’t Wisselspoor wordt mee gecoacht door Cohousing projects. Zij vertegenwoordigen en begeleiden de eindgebruikers in het hele proces. Er wordt ook een buurtmoment gepland waar de beleving van de site centraal staat en waar gebrainstormd kan worden over de invulling van de ruimtes.

Klimaatneutraal Leuven

Voor dit project wordt in de ontwerpopdracht de BEN-norm opgelegd en een minimumscore op de Vlaamse maatstaf voor duurzaam bouwen. AGSL wordt ondersteund door Leuven 2030, het ELENA-fonds van de Europese Investeringsbank en het Provinciaal Steunpunt Duurzaam Bouwen om van 't Wisselspoor een intrinsiek duurzaam project te maken in de brede zin van het woord. 

ontwerper en ontwikkelingsplan

‘t Wisselspoor moet ervoor zorgen dat de stad sterker wordt, dat de buurt groeit in zijn potentie, dat de mensen wonen in ‘hun’ buurt. Dit past volledig binnen het ontwikkelingsplan van Marcel Smets (Vlaams Bouwmeester 2005–2010):

“Een grootschalig reconversieproject zoals de Centrale Werkplaatsen kan pas slagen wanneer het gedragen wordt door de gehele bevolking. Er gaat bijzondere aandacht naar het betrekken van de buurtbewoners bij het project.”

In de ontwerpopdracht werd veel aandacht besteed aan de drie vooropgestelde ambities voor 't Wisselspoor. Een vakjury, waaronder de huidige Vlaamse Bouwmeester Leo Van Broeck en de VUB Cosmopolis-groep Centre for Urban Research Michaël Ryckewaert, koos URA Yves Malysse & Kiki Verbeeck uit voor het ontwerp.