Titel

Starterswoningen

Met deze huurwoningen wil de stad en AGSL in eerste instantie Leuvense jongeren laten proeven van Leuven als woonstad en hen een duwtje in de rug geven wanneer ze nadien een woning in Leuven kopen.

Starterswoningen

Concept

Starterswoningen zijn betaalbare, kwalitatieve huurwoningen die de stad en AGSL aanbieden aan jonge alleenstaanden en koppels, die zich voor het eerst zelfstandig domiciliëren. Hun inkomen ligt boven dat van het sociale huisvestingssegment en hun middelen zijn (tijdelijk) ontoereikend om in Leuven een eigen woning te verwerven aan de huidige marktprijzen. 

Voor wie?

De stad en AGSL richten zich in de eerste plaats op jongeren die zich voor de eerste keer zelfstandig domiciliëren in Leuven en die later een woning in Leuven willen kopen. 

Inschrijvingsvoorwaarden

 • meerderjarig op het moment van inschrijving
 • ingeschreven in het bevolkings- en of vreemdelingenregister en legaal in België wonen
 • niet in het bezit van volle eigendom of vruchtgebruik
 • verplichte domicilie binnen de twee maanden na de toewijzing
 • inkomensvoorwaarde op basis van gezamenlijk belastbaar jaarinkomen (barema’s sociale huisvesting, verhoogd met 25 %) 

Voordelen starterswoning

 • reële huurprijs
 • kwaliteitsvolle afwerking
 • centrale ligging – bereikbaarheid
 • transparante en snelle toewijzingsprocedure
 • maximale zekerheid en flexibiliteit voor de huurder
 • deel van huurprijs kan gerecupereerd worden

Recuperatie huurgeld

Voor elke maand dat je huurt, wordt er een zogenaamde ‘verwervingssubsidie’ voor jou opzij gelegd. Voor het project 'De Latten' werd dit bedrag als volgt bepaald:

 • de eerste drie jaar: 125 euro
 • het vierde jaar: 100 euro
 • het vijfde jaar: 75 euro
 • het zesde jaar: 50 euro

Vanaf het zevende huurjaar groeit dit spaarpotje niet meer. Zo wil de stad en AGSL een rotatie van nieuwe huurders aanmoedigen. Het maximale bedrag dat je kan sparen, bedraagt na zes jaar dus 7.200 euro. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. Je hebt recht op deze subsidie als je binnen de drie jaar na de huurperiode een woning of bouwgrond op Leuvens grondgebied aankoopt. 

Waar?

In de voorbije jaren werden verschillende starterswoningen gerealiseerd:

 • 12 in de Latten aan de Vaartkom
 • 2 in de Horenblazer
 • 22 in Klein Rijsel (beschikbaar begin 2019)

Er zijn momenteel starterswoningen te huur in De Latten.

Procedure

De toewijzing van een starterswoning gebeurt via een specifieke procedure met een puntensysteem dat de volgorde van de kandidaat-huurders bepaalt. AGSL verzamelt de kandidaturen en maakt de rangorde op. Het directiecomité of het college keurt de rangschikking goed. Na afsluiting van de inschrijvingsperiode, worden de kandidaat-huurders gecontacteerd volgens deze rangorde.