Titel

Projecten

Het AGSL werkt samen met publieke en private partners aan stadsvernieuwings- en stadsontwikkelingsprojecten in Leuven. Het programma en de schaal van de projecten varieert, net als de rol van het AGSL.  

Naast financiële haalbaarheidsstudies resulteert dit in 3 soorten projecten.