Titel

Privacyverklaring

AGSL respecteert jouw privacy. Daarom behandelen we persoonlijke informatie altijd vertrouwelijk en volgens de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming ('AVG' of ‘GDPR’).

Privacyverklaring

Hoe komen mijn persoonsgegevens bij het AGSL terecht?

Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee je iemand kan identificeren. Er zijn 2 soorten:

 • Algemene gegevens: naam, adres, telefoonnummer, mailadres, IP-adres, rijksregisternummer ...

 • Gevoelige gegevens: info over seksuele geaardheid, etnische herkomst, religie, politieke overtuiging ... Deze gegevens vragen extra beveiliging. (niet van toepassing)

Als je gebruikmaakt van diensten of producten van het AGSL, hebben we vaak persoonsgegevens van jou nodig. Die geef je ons bv. via een formulier op onze website of telefonisch. 

Waarvoor worden mijn persoonsgegevens gebruikt?

We gebruiken je persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor we ze kregen.
 • Heb je ons bijvoorbeeld je naam en adres gegeven om een brochure te ontvangen? Dan gebruikt het AGSL jouw gegevens alleen om jou die brochure te bezorgen en niet om ander materiaal te sturen.
Willen we jouw gegevens ook voor iets anders gebruiken, dan vragen we eerst jouw toestemming. Je kan die toestemming op elk moment intrekken door naar agsl@leuven.be te mailen.

Worden mijn gegevens doorgegeven aan anderen?

We geven je gegevens niet door aan anderen, tenzij dat nodig is voor de dienstverlening of dat wettelijk verplicht is.
We sluiten een overeenkomst met organisaties die in opdracht van het AGSL jouw gegevens verwerken, bv. met het bedrijf dat onze website maakt. Zo zorgen we dat ook zij veilig en vertrouwelijk met je gegevens omgaan.Het AGSL blijft verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Opgelet: Voor onze dienstverlening gebruiken we ook andere platformen, zoals Twitter, Facebook, Mailchimp en Google Analytics. Het AGSL heeft geen invloed op de manier waarop die externe platformen omgaan met jouw persoonsgegevens. Jouw gegevens kunnen buiten de EU terechtkomen. Lees de privacyverklaring van die platformen.

Hoelang worden mijn persoonsgegevens bijgehouden?

We bewaren jouw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor we ze kregen. Daarna worden de persoonsgegevens vernietigd. 

Je hebt he trecht om je persoonsgegevens in te kijken, aan te passen of onder bepalde voorwaarden te verwijderen. je kan ook een kopie aanvragen. Je mailt hiervoor naar agsl@leuven.be.

Welke cookies gebruikt het AGSL?

Onze site maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een internetserver en dat zich op de vaste schijf van je computer installeert. Dit bestand houdt een aantal gegevens van je bezoek aan agsl.be bij.

Op agsl.be gebruiken we een cookie om:
 • gegevens in een online formulier te bewaren, zodat je het formulier ook op een later moment kan afwerken.
 • gegevens over je pc te verzamelen voor statistieken (geen persoonlijke gegevens). Deze informatie gebruiken we om de website te verbeteren.
 • je taalvoorkeur te onthouden zodat je gemakkelijker kan surfen.

Mag het AGSL mijn foto gebruiken?

 • Namen we een portretfoto van jou? Dan vragen we eerst toestemming om die te gebruiken. Je kan op elk moment die toestemming intrekken.
 • Foto's van publieke personen (bv. politici), een mensenmassa of op publieke plaatsen mogen we zonder toestemming gebruiken voor neutrale boodschappen.

Hoe gaat het AGSL om met nieuwsbrieven?

We gebruiken je e-mailadres alleen om de nieuwsbrief te versturen waarvoor je inschreef. Uitschrijven kan steeds met een link in de nieuwsbrief. We verwijderen je gegevens dan meteen.

Hoe gaat het AGSL om met sociale media?

Meld je een probleem of stel je ons een vraag op sociale media? Dan gebruiken we je persoonsgegevens alleen om je verder te helpen.

Bij wedstrijden gebruiken we je persoonsgegevens alleen om je te contacteren als je wint. De voorwaarden van elke wedstrijd vind je in het wedstrijdreglement. Na de wedstrijd wissen we je gegevens.

Waarvoor worden camerabeelden gebruikt?

Om veiligheidsredenen hangen op sommige plaatsen camera’s. We kregen daarvoor toelating van de Privacycommissie. We bekijken de opnames alleen na een incident en houden ze niet langer dan 4 weken bij, tenzij de politie vraagt ze langer te bewaren.

Wat met wijzigingen in ons privacybeleid?

We toetsen ons beleid over persoonsgegevens regelmatig aan de wetgeving. Daarom is het mogelijk dat we onze privacyverklaring in de toekomst aanpassen. De wijzigingen zijn geldig vanaf het moment dat ze op deze website gepubliceerd zijn.

Hoe kan ik een datalek melden?

Er is een datalek als persoonsgegevens:

 • Gestolen of kwijtgeraakt zijn (bv. USB-stick in de trein verloren).
 • Niet correct verwerkt zijn (bv. bewaard zonder medeweten of toestemming van de betrokkene).
 • Ingekeken of bewerkt worden door mensen die dat niet mogen.
 • Langer bewaard worden dan nodig of afgesproken, zonder toestemming van de betrokkene

Denk je dat er bij de stad een datalek is? Meld het ons.​

Hoe kan ik klacht indienen?

Heb je een klacht over de verwerking van je persoonsgegevens? Meld het ons.
Je kan ook klacht indienen bij de Vlaamse Toezichtcommissie (VTC).

Vragen?

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt door:
AG Stadsontwikkeling Leuven
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven


Heb je vragen over de bescherming van je persoonlijke gegevens? Contacteer ons:

Dienst algemene zaken - verwerkingsverantwoordelijke GDPR
Functionaris voor Gegevensbescherming / DPO