Titel

Parkmanagement

Het AGSL heeft de opdracht gekregen een vorm van parkmanagement uit te werken voor grote aaneengesloten sites waarvan de stad geheel of gedeeltelijk eigenaar of erfpachter blijft na de realisatie van het project. Dit parkmanagement beoogt voornamelijk het duurzaam in stand houden van de kwaliteit van de publieke ruimte.

Daarnaast streeft het parkmanagement naar een klantvriendelijke relatie met de gebruikers van de betrokken sites, schaalvoordelen en kostenbesparingen. Het parkmanagement wordt momenteel opgebouwd voor de sites van de Parkabdij en de Philipssite in Heverlee.

Parkmanagement

Parkabdij

In de zuidoostelijke rand van de stad Leuven situeert zich sinds 1129 de abdij van Park. De abdij van Park is een uitzonderlijk monument en één van Vlaanderens best bewaarde abdijsites. In 2011 besloten de eigenaars, de paters Norbertijnen, de volledige abdijsite voor 99 jaar in erfpacht te geven aan de stad Leuven. Met de steun van de Vlaamse overheid zal de stad de komende jaren de abdij restaureren en herbestemmen met respect voor de identiteit en de specifieke geest van de plaats.

Het AGSL neemt er in opdracht van de stad Leuven het domeinbeheer waar en coördineert in samenspraak met de diensten van de stad Leuven en andere partners de herbestemming.

Philipssite

Op wandelafstand - maar dichter tegen de Leuvense ring aan - ligt de Philipssite, een voormalig industrieel complex dat zijn naam dankt aan de gelijknamige Philipsfabriek die er zich in de jaren 30 van de vorige eeuw vestigde.

Na de sluiting van de Philipsfabriek in 1989 besliste de stad Leuven om het domein een nieuwe bestemming te geven. Architect Aldo Rossi begeleidde de transformatie van een industriecomplex naar een campus met socio-culturele en administratieve functies. De voormalige Philipstoren werd opnieuw een baken in de rand rond Leuven. Verderop en in de zelfde zichtas ligt de toren van de kerk van de abdij van Park. Beide sites hebben trouwens meer verwantschap dan dit op het eerste zicht lijkt. Honderden jaren geleden maakten de huidige Philipsterreinen immers deel uit van het historische abdijdomein. Vandaag zijn het buren en pijlers van open ruimte in de Leuvense stadsrand.

In het kader van het Parkmanagement zal het AGSL de komende jaren zijn aanspreekfunctie op de Philipssite uitbouwen en er een coördinerende rol op zich nemen tussen de verschillende gebruikers.