Titel

Klimaatacties team projecten

Klimaatacties team projecten

Eén van onze medewerkers vertelt!

klimaatacties

Hallo, ik ben Letty!
Als projectbeheerder van AGSL sta ik samen met een team van 6 collega’s in voor de projectontwikkeling en gebiedscoördinatie binnen de stad Leuven. Ons projectteam volgt nauwkeurig de ontwikkelingen rond duurzaam bouwen op en grijpt kansen aan om deze toe te passen op innovatieve projecten in de stad. Zo bestuderen, en waar mogelijk implementeren, we onder meer projecten i.v.m. een tijdelijke inrichting van gebouwen en braakliggende gronden, circulair bouwen, de ontwikkeling van meergezinswoningen in een cohousing format om zo meer groenzones te voorzien,Community Land Trust,  ...

Ik vertegenwoordig ons team binnen de werkgroep klimaatactieplan van AGSL
  • Een van de projecten binnen het team is de MaakLeerPlek, waar ik samen met mijn collega’s Lien en Tine aan werk. De MaakLeerPlek bevindt zich bij de Vaartkom en is één van de innovatieve projecten die AGSL in samenwerking met de stad verwezenlijkt. In de Silo’s en de Molens van Orshoven zal een tijdelijk programma gerealiseerd worden dat ruimte biedt aan (jonge) creatievelingen, de Leuvenaar, instellingen, verenigingen, bedrijven en scholen om te maken en leren met én van elkaar. Dit project is een mooi voorbeeld van hoe er kan worden omgesprongen met tijdelijke invulling van bestaand patrimonium om zo leegstand te voorkomen.
  • Door er circulair te bouwen houden we niet enkel rekening met duurzame materialen maar ook met de herbruikbaarheid ervan. Circulair bouwen betekent namelijk dat je al in de ontwerpfase nadenkt over hoe bouwmaterialen opnieuw gebruikt zouden kunnen worden wanneer ze in het ontworpen gebouw of op de site niet meer nodig zijn. Zo verkiezen we voor de MaakLeerPlek bijvoorbeeld demontabele componenten die later nog bruikbaar zijn in andere constructies, in plaats van permanente verbindingen die enkel eenmalig gebruikt kunnen worden.
  • Mijn eerdere ervaringen in de bouwsector hebben me geleerd hoe belangrijk het is om al van bij de start van een nieuw project de duurzame einddoelstellingen voor ogen te hebben. Een langer voortraject, waarbij de juiste afwegingen worden gemaakt in ontwerp, logistiek en uitvoering, levert uiteindelijk een kleinere voetafdruk van onze projecten op. Daar ben ik van overtuigd!
  • Ik zal mezelf steeds verder ontplooien. Zo heb ik onlangs mijn LEAN Black Belt behaald en deze zet ik in om efficiënter en duurzamer te werken. Want LEAN is GREEN! Toegepast op de bouw betekent dit onder andere dat we onnodige zaken gaan elimineren (transport, stappen in een proces, overproductie, materiaalgebruik), dat we efficiënt en realistische plannen maken met stakeholders en dat we geen energie verspillen.

Mijn man en ik proberen in ons privéleven bewust bezig te houden met onze ecologische voetafdruk. Zo eten we nauwelijks vleesproducten, gebruiken we graag het openbaarvervoer, scheiden we ons  afval en voeden we onze dochter op met liefde voor de natuur, de dieren en de mensen om haar heen. Toch moet je altijd kritisch blijven over jezelf. Ik reis namelijk regelmatig en daarvoor neem ik vaak het vliegtuig. Ik zou dus eigenlijk meer naar de alternatieven moeten kijken. Tot slot merk ik als Nederlandse in België op dat er in Leuven veel strenger wordt ingezet op het klimaat en het creëren van bewustwording bij de burger. Daar kunnen we in Nederland nog wat van leren!