Titel

Klimaatactieplan

Klimaatactieplan

Klimaatactieplan

Philipssite

Volgens voorspellingen van de Verenigde Naties zal in 2050 zo’n 70% van de wereldbevolking in steden wonen. Het aandeel van deze stadsbewoners in de globale uitstoot van klimaatverstorende broeikasgassen zal daarbij steeds groter worden. In deze context dringt het belang van een duurzame stadsontwikkeling zich steeds meer op.

De uitdaging bestaat er in om, ook hier in Leuven, het groeiende aandeel stadsbewoners een comfortabele en kwalitatieve leefomgeving aan te bieden, met respect voor de draagkracht en de grenzen van onze planeet. Als stadsontwikkelingsbedrijf erkent AGSL haar verantwoordelijkheid hierin. In 2013 was AGSL dan ook één van de stuwende krachten achter de oprichting van de vzw Leuven Klimaatneutraal, nu Leuven 2030. 

Met dit klimaatactieplan engageert AGSL zich om nog meer bij te dragen tot een reductie van klimaatverstorende broeikasgassen als gevolg van de eigen werking. Jaarlijks rapporteren we over onze vooruitgang aan ons directiecomité, Leuven 2030 en andere stakeholders.

Het eerste klimaatactieplan van AGSL liep van 2014 tot 2017. Ondertussen hebben we per team (stafteam, team facilitair beheer, team projecten en team vastgoed) nieuwe acties uitgewerkt die we in de periode 2018-2022 zullen uitvoeren. We streven ernaar om onze uitstoot te verlagen door een aangepast beleid te voeren en een aangepast aanbod van activiteiten, producten, diensten, investering en uitrustingen te voorzien. Dit geldt voor onze eigen medewerkers, maar we willen ook onze klanten, huurders, leveranciers en andere betrokkenen sensibiliseren en aansporen om hun uitstoot te verlagen. 

Het actieplan is een dynamisch document, waarbij we zowel op korte termijn als lange termijn acties uitwerken. We beperken ons niet enkel tot de acties die in dit document staan, maar we blijven voortduren uitkijken naar nieuwe mogelijkheden om zo duurzaam mogelijk te werk te gaan.