Titel

Klein Rijsel

Rustig wonen op een boogscheut van het station.

Klein Rijsel

Projectgegevens

  • rol van het AGSL: project- en gebiedsontwikkeling
  • partners: svba so Dijledal en de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW)
  • ontwerp en studies: Abscis Architecten en A2D architecture 2 design
  • uitvoerder: Cordeel zetel Hoeselt
  • investeringsbudget: ca. 20 miljoen euro voor de ontwikkeling van het hele gebied
  • subsidies: ca. 550.000 euro stedenfondsmiddelen en subsidie voor aanleg openbaar domein (VMSW) ca. 1 miljoen euro

Project

Tussen de bestaande woonwijk Klein Rijsel en het provinciehuis ligt er naast de sporen een gebied dat tot voor kort moeilijk bereikbaar en weinig gekend was. Vandaag verrijst er een project waar het rustig wonen zal zijn op een boogscheut van het station.

Het AGSL en de sociale huisvestingsmaatschappij Dijledal realiseren er samen een kwaliteitsvolle woonomgeving met 22 starterswoningen (AGSL), 45 sociale huurwoningen (Dijledal), 76 ondergrondse parkeerplaatsen en een openbaar domein dat voor fietsers en voetgangers toegankelijk zal zijn. Door elke starterwoning te voorzien van zonnepanelen draagt dit project bij aan een klimaatneutraal Leuven.

Eind 2018 komt er een oproep voor de verhuring van de starterswoningen. Het einde van de werken is voorzien in maart 2019.

Tijdens de uitvoering van de werken wordt de zone langs het provinciehuis nog gebruikt als werfweg. Na voltooiing zal het AGSL ook deze zone in hoofdzaak ontwikkelen als woonproject.

Sfeerbeelden

Klein Rijsel
Luchtfoto Klein Rijsel + Park Belle Vue
Klein Rijsel
Klein Rijsel