Titel

Kandidatuurstelling

Wil jij hier wonen? Welkom! Hieronder kan je de stappen voor de kandidatuurstelling vinden.

Kandidatuurstelling

Stap 1: Verplichte infosessie

Tijdens de verplichte online infosessie op woensdag 2 december 2020 krijg je alle uitleg over de procedure en over het traject dat je als toekomstige bewoner in ’t Wisselspoor bewandelt. Cohousing Projects licht er in detail hun rol als begeleider toe. Je krijgt een duidelijker zicht op de volgende concrete stappen die je kan nemen om je verder te engageren.

Bij inschrijving via ontvang je hierover alle details. Graag inschrijven bij Cohousing Projects via deze link.

Stap 2: Kandidatuurstelling bij AGSL

Je vult het formulier ‘kandidaatstelling’ in en dient het in bij het AGSL. Wacht je graag nog even om je kandidaat te stellen? Geen probleem. Er volgen nieuwe rondes met latere deadlines om je kandidaat te stellen zolang er woningen vrij zijn.

Meer informatie betreffende de voorwaarden kan je hier vinden.

 

Stap 3: Kandidaat-lid worden van de groep

Verzilver je kandidatuur bij AGSL en wordt officieel lid in 't Wisselspoor! Vanaf de eerste infosessie van Cohousing Projects krijg je reeds de kans om vrijblijvend kandidaat-lid te worden van de woongroep. Dat doe je door het formulier ‘Instapprocedure’ in te vullen (beschikbaar tijdens de verplichte infosessie) en het kandidaat-lidmaatschap van 295 euro te betalen aan Cohousing Projects. Na de instapprocedure krijg je de kans om een specifieke woning te reserveren.
Neem je liever wat langer de tijd om te ontdekken of ’t Wisselspoor iets voor jou? Je mag twee algemene vergaderingen als gast bijwonen zonder het lidgeld te betalen.
Je engagement als kandidaat-lid is nog vrijblijvend. Je woont vergaderingen bij maar je kan op elk moment beslissen om uit te stappen. Je krijgt dus de tijd om af te tasten. Uitstappen in deze fase betekent enkel dat je de betaalde bedragen (lidmaatschap van 295 euro) niet terug krijgt. Het lidgeld bij Cohousing Projects blijft wel gelden indien je interesse hebt voor andere projecten bij hen.
 
Als kandidaat-lid heb je:
- een raadgevende stem
- toegang tot het online platform met alle communicatie en documenten
- recht op de reservatie van een woonunit

Stap 4: Woning reserveren

AGSL maakt een rangorde op van de geïnteresseerde bewoners die zich in stap 3 kandidaat stelden. De geselecteerden worden in die volgorde gecontacteerd en kunnen de woning van hun voorkeur reserveren. De keuzevolgorde van de woning wordt bepaald aan de hand van de volgende criteria: binding met Leuven en eigendom. Lees hier meer over op deze pagina.

Voor een woningreservatie betaal je 300 euro. Om een woning te kunnen reserveren moet je stap 4 hebben vervolledigd (lidmaatschap van 295 euro).
 
Je hoeft geen woning te reserveren op dat moment. Je kan ook nog afwachten en zien hoe het project
en het proces verder loopt. Je speelt op dat moment wel je plaats op de rangschikking kwijt. Je puntentotaal wordt overgenomen bij een volgende deadline om je kandidaat te stellen bij het AGSL (stap 3). Er komt op dat moment een nieuwe rangschikking, waarbij je opnieuw een eventuele woningvoorkeur kan opnemen. De keuze is dan beperkt tot de woningen die nog overblijven.
 

Stap 5: Volwaardig lid in 't Wisselspoor

De volgende stap is volwaardig lid worden in 't Wisselspoor. Je betaal een eerste keer een som van 1500 euro. Je krijgt dan een volwaardige stem en medezeggenschap in het project. Je kan je gekozen woonunit definitief vastleggen. Hier vind je meer info over de betrokkenheid. Je moet twee vergaderingen hebben bijgewoond en er volgt een financiële toets.
                              

Stap 6: Koop je woning in 't Wisselspoor

Op het moment dat de bouwvergunning afgeleverd is, de aannemer gekend is en de bouw echt kan starten, kan je je woning echt aankopen. Dan worden de definitieve prijzen op basis van het lastenboek en de aanbesteding vastgelegd.

De indicatieve timing en de details kan je hieronder raadplegen. 

Timing

timing

Stap 7: Instappen op een ander moment

Er kunnen steeds nieuwe mensen instappen zolang er woningen beschikbaar zijn.
Stap 1 tot en met 5 worden dan herhaald. Na de eerste verplichte infosessie zullen er vermoedelijk nog plaatsen vrij zijn. Na elke nieuwe verplichte infosessie kunnen nieuwe mensen instappen en zich aansluiten bij een bewonersgroep.
Hoe eerder je instapt, hoe meer keuze er is voor de woningen en hoe meer je kan mee beslissen. Wacht je liever wat langer, dan krijg je wat meer zekerheid want het lastenboek en dergelijke is dan verder uitgewerkt.