Titel

Inschrijvingsvoorwaarden starterswoning

Je moet voldoen aan en aantal uitsluitingsvoorwaarden om je kandidaat te stellen. Hieronder vind je de 5 inschrijvingsvoorwaarden.

Inschrijvingsvoorwaarden starterswoning

 1. Op het moment van de inschrijving, moet je meerderjarig zijn.
 2. Je moet ingeschreven zijn in het bevolkings- en of vreemdelingenregister en legaal in België wonen, met inbegrip van gezinsleden of andere inwonende personen.
 3. Je mag nog geen volledige volle eigendom of vruchtgebruik hebben (geldt voor de eventueel beide huurders).
 4. Je verbindt je ertoe om je binnen de twee maanden na de toewijzing in de woning te domiciliëren, tenzij je overmacht kan aantonen.
 5. Het laatst gekende gezamelijk belastbaar jaarinkomen is maximaal:
  • voor alleenstaanden zonder personen ten laste: € 45.252,64
  • voor alleenstaanden met minstens 1 persoon ten laste: € 67.872,19*
  • wettelijk of feitelijk samenwonenden en gehuwden: € 67.872,19*
   * per extra persoon ten laste: + € 4.518,50
   Om het inkomen te bepalen, kijken we op het moment van de toewijzing naar je recentste aanslagbiljet.