Titel

Hoe wijzen we starterswoningen toe?

De stad stelt een puntensysteem op voor een objectieve toewijzing. ​In eerste instantie richten we ons op jonge mensen met een band met Leuven als woon- en/of werkstad. Het is dit puntensysteem, en niet bv. de inschrijvingsdatum dat de volgorde van de kandidaat-huurders bepaalt.

Hoe wijzen we starterswoningen toe?

Hoe werkt het?

 • Kandidaten worden gerangschikt volgens een reeks criteria.
 • Na de inschrijvingsperiode contacteren we de kandidaat-huurders in volgorde van die rangschikking.
 • Je blijft gedurende 1 jaar als kandidaat-huurder op de kandidatenlijst staan. Hierna volgt een nieuwe inschrijvingsperiode, waarbij we de gegevens actualiseren. Je leeftijd blijft wel bevroren op het moment van de eerste inschrijving.
 • Je kan tot 3 keer weigeren om in te gaan op een aanbod, nadien schrappen we je van de kandidatenlijst.

Voorwaarden

Om je kandidaat te stellen moet je voldoen aan 5 voorwaarden:

 1. Op het moment van de inschrijving, moet je meerderjarig zijn.
 2. Je moet ingeschreven zijn in het bevolkings- en of vreemdelingenregister en legaal in België wonen, met inbegrip van gezinsleden of andere inwonende personen.
 3. Je mag nog geen volledige volle eigendom of vruchtgebruik hebben (geldt voor de eventueel beide huurders).
 4. Je verbindt je ertoe om je binnen de twee maanden na de toewijzing in de woning te domiciliëren, tenzij je overmacht kan aantonen.
 5. Het laatst gekende gezamelijk belastbaar jaarinkomen is maximaal:
  • voor alleenstaanden zonder personen ten laste: € 45.252,64
  • voor alleenstaanden met minstens 1 persoon ten laste: € 67.872,19*
  • wettelijk of feitelijk samenwonenden en gehuwden: € 67.872,19*
   * per extra persoon ten laste: + € 4.518,50
   Om het inkomen te bepalen, kijken we op het moment van de toewijzing naar je recentste aanslagbiljet.

Criteria die de rangschikking bepalen

 • Drie criteria bepalen de volgorde van de kandidaten.
 • Je krijgt punten per criterium.
 • Hoe hoger het aantal punten, hoe hoger de plaats op de kandidatenlijst.
 • Ook als je geen punten verzamelt, krijg je nog steeds een plaats op de lijst.
 • Leeftijd is het belangrijkse criterium, je kan daarmee de helft van het maximale aantal punten verdienen. De overige 2 criteria bepalen samen de andere helft van de punten.

Criteria

Om in aanmerking te komen voor het huren van één van de rolstoelvriendelijke starterswoningen, dient men in het bezit te zijn van een attest "erkenning van de handicap" door de FOD Sociale Zekerheid waaruit blijkt dat men een fysieke beperking heeft.

 1. Leeftijd van de kandidaat-huurders
  De jongste van de kandidaat-huurders is (op het moment van de inschrijving): ​
  • 25 jaar of jonger: 5 punten
  • tussen 26 tot en met 30 jaar: 3 punten
  • tussen 31 tot en met 35 jaar: 1 punt
  • ouder dan 36 jaar: 0 punten
    
 2. Binding met Leuven als woonstad
  Minstens een van de kandidaat-huurders is in Leuven:
  • gedomicilieerd gedurende de laatste 3 jaren: 3 punten
  • minstens 3 jaar gedomicilieerd geweest: 2 punten
  • ooit gedomicilieerd geweest: 1 punt
  • nooit gedomicilieerd geweest: 0 punten
    
 3. Binding met Leuven als werk- en kennisstad
  Minstens een van de kandidaat-huuders werkte in Leuven of was er voltijds ingeschreven bij een onderwijsinstelling:
  • het voorbije jaar in Leuven: 2 punten
  • in de loop van de voorbije 3 jaren: 1 punt
  • niet in de afgelopen 3 jaar: 0 punten

Puntentelling

 • In totaal kan je als kandidaat-huurder maximaal 10 punten verdienen.
 • In geval van ex aequo puntentotaal, kijken we naar het laagste gezamelijk belastbaar jaarinkomen van de kandidaathuurder(s).
 • Als ook de rangschikking van het belanstbaar jaarinkomen een ex-aequo geeft, gaat de voorrang naar:
  1. Kandidaat-huurders met het hoogste puntentotaal voor de binding met Leuven als woonstad
  2. Kandidaat-huurders met het hoogste puntentotaal voor de binding met Leuven als werk- en kennisstad
  3. Kandidaat-huurders met de jongste (gemiddelde) leeftijd