Titel

Eerste Community Land Trust in Leuven

Op de strook tussen de weg parallel aan het provinciehuis en de bestaande woningen langs de Tiensevest ontwikkelt het AGSL de komende jaren enkele woningen die onderdeel gaan zijn van het eerste Community Land Trust (CLT) project van Leuven.

Eerste Community Land Trust in Leuven

een eerste Community Land Trust in Leuven

CLT Leuven

Na een lang en uitvoerig onderzoek zal het AGSL een eerste CLT-project realiseren op deze prachtige en uitdagende site. Het oprichten van de CLT en het ontwikkelen van de site maakt onderdeel uit van een strategie om meer betaalbare woningen te realiseren in Leuven.

Momenteel werkt het AGSL de visie rondom de te ontwikkelen site van Klein Rijsel fase II verder uit en wordt er onderzoek gedaan naar o.a. de ruimtelijke mogelijkheden op de site. Daarbij hecht het AGSL er groot belang aan de huidige bewoners van de Tiensevest nauw te betrekken bij dit project. 

CLT maakt betaalbaar wonen mogelijk

Hoe? Door grond en woning te scheiden. De koper van de woning is volledig eigenaar van zijn of haar huis maar de grond blijft eigendom van de Trust.

De “C” in CLT staat voor Community. Deze kan verschillende vormen aannemen naargelang de behoefte en interesse van de bewoners. Dit kan gaan van ondersteuning bij het aanvragen van een hypotheek of advies bij verbouwingen tot het organiseren van een buurtfeest of gezamenlijk een tuin onderhouden.

Tijdelijke bloemen- & beienweide

Bloementuin

De ontwikkeling in de projectzone zal nog enkele jaren duren. Het AGSL zal daarom op kortere termijn deze site al een leuke invulling geven, onder andere om wild parkeren en afvaldumping te voorkomen. Er zal een tijdelijke groene strook in de vorm van een bloemen- en bijenweide gerealiseerd worden op de hele site in samenwerking met de groendienst van de stad Leuven.

Blijf op de hoogte!

Via onze nieuwsbrief ontvang je als eerste de recentste nieuwtjes en updates over dit en onze andere projecten.