Titel

Dochterfiliaal Erfgoedsite Abdij van Park (EAP BVBA) opgericht

Met trots stelt AGSL haar dochterfiliaal voor: de Erfgoedsite Abdij van Park, of kortweg EAP bvba. Na een grootschalige restauratiecampagne krijgt deze site een nieuwe invulling.

Dochterfiliaal Erfgoedsite Abdij van Park (EAP BVBA) opgericht

beheer en exploitatie

EAP

Abdij van Park is een erfgoedsite van wereldklasse. De nieuwe invulling past binnen het historische karakter én sluit aan bij actuele maatschappelijke noden.

Het is de bedoeling dat de site uitgroeit tot een levendige plek waar verschillende functies samenkomen.

Met het oog op het beheer en de exploitatie van Abdij van Park heeft AGSL op vraag van de stad Leuven ‘Erfgoedsite Abdij van Park (EAP) bvba’, een dochterfiliaal opgericht. 

opdracht EAP

Het ontwikkelde businessplan van het dochterfiliaal gaat uit van vier pijlers of afdelingen: museum (tentoonstellingen), exploitatie van het monument, bedrijvencentrum en domeinbeheer.

  1. EAP staat in voor de exploitatie van het betalende gedeelte van de erfgoedsite waar toeristische bezoeken, tentoonstellingen, evenementen en ontvangsten worden georganiseerd.
  2. andere delen van de site worden later ingevuld als bedrijvencentrum, waar EAP ook een coördinerende rol in zal opnemen.
  3. EAP zorgt voor het dagelijks beheer van het domein en staat in voor de coördinatie van de samenwerking van alle partners op de site. EAP werkt gezamenlijke programma’s en projecten uit die de erfgoedsite in zijn geheel promoten.

rol AGSL

De stad Leuven, AGSL en EAP bvba sluiten een afzonderlijke beheersovereenkomst af. Daarin worden afspraken opgenomen in verband met de opdracht van het dochterfiliaal, de middelen die ter beschikking worden gesteld en de praktische samenwerking tussen de verschillende partijen.

AGSL staat EAP bvba bij in de opstartfase geeft advies inzake vastgoedbeheer, financiën en personeelszaken.

geschiedenis Abdij van Park

Sinds 1129 wonen de norbertijnen op het domein. Tot op vandaag wordt de traditie van het gemeenschapsleven en het pastoraal werk verdergezet door enkele inwonende norbertijnen.

De abdijsite is eeuwenoud en behield haar authenticiteit door de eeuwen heen. Het is een groene en stille oase van 42 ha binnen het Leuvense stedelijke netwerk. Het gebouwencomplex met poorten, de watermolen, de hoeve, de tiendenschuur, het gastenkwartier, het klooster en de kerk bleven quasi onveranderd sinds de 18de eeuw.

In 2012 startte de stad Leuven met de steun van Vlaanderen een grootschalige restauratiecampagne, die nog zal duren tot in 2025. In het najaar van 2017 werden de eerste delen van de abdij opnieuw opengesteld voor het publiek. Op lange termijn wordt gestreefd naar een erkenning als Unesco werelderfgoed. 

zien en doen op de site

Op de abdijsite vinden heel wat activiteiten plaats. In het dialoogmuseum PARCUM kan je nooit eerder vertoond erfgoed bewonderen. Nog tot eind februari loopt de openingstentoonstelling ‘Van de Wereld, beelden van beslotenheid en bevrijding’.

Het abdijdomein biedt ruimte voor rustgevende wandelingen langs de vijvers, een bezoekje aan de Doeboerderij of de imker of lekker tafelen in brasserie ‘De Abdijmolen’. Je kan de abdij ook bezoeken via een rondleiding met gids.
 

 

Contact
Abdij van Park 7, 3001 Leuven
016/ 40 01 51 (info en reserveringen)
info@abdijvanpark.be