Titel

Benedenstad

Benedenstad

Coördinatie

Het erfgoed en de Dijlevallei zijn de belangrijkste troeven van de Benedenstad, maar momenteeel komen ze niet ten volle tot hun recht. De historische nauwe, drukke straten zijn een knelpunt op vlak van mobiliteit en doorstroming. Een aantal grote ontwikkelingsites zoals Hertogensite en Janseniushof boden zich de laatste jaren als opportuniteiten aan. Aan de hand van een aantal projecten die goed op elkaar afgestemd zijn, wil de stad Leuven de Benedenstad opwaarderen.

Het AGSL neemt de coördinatie van de gebiedsontwikkeling op zich. Dit betekent dat AGSL voor alle diensten, overheden en private partijen het aanspreekpunt is. AGSL verzamelt alle actuele informatie over de verschillende deelprojecten, bouwt relaties met actoren en stakeholders op en probeert de verschillende deelprojecten op elkaar af te stemmen zowel op vlak van timing en inhoud.

Deelprojecten

  • Hertogensite: de ziekenhuissite verhuist naar Gasthuisberg, wat een herontwikkeling van deze site mogelijk maakt.
  • Den Bruul: om een oplossing te bieden aan de mobiliteitsproblematiek in de Benedenstad worden straten en pleinen verkeersvrij gemaakt. Onder park Den Bruul komt een ondergrondse parking.
  • Vismarkt en omgeving: het ontlasten van het openbaar domein van autoverkeer en parkeren biedt nieuwe opportuniteiten voor een aangename verblijfsruimte.
  • Podiumkunstensite: door de voorziene afbraak van de Sint-Pieterskliniek komt er ruimte vrij in de buurt van het Hertogeneiland om een nieuwe culturele infrastructuur te voorzien. Tegelijk biedt deze nieuwe infrastructuur de mogelijkheid om het oudste erfgoed van Leuven, het Augustinessenklooster (Romaanse Poort) en de Predikherenkerk nieuw leven in te blazen en hun troeven te volle uit te spelen op vlak van toerisme en economie.

Sfeerbeelden

Bruul
Den Bruul
Hertogensite
Hertogensite

Externe links