Titel

Te huur: bedrijvencentrum Abdij van Park

Het AGSL zoekt, in opdracht van de stad Leuven, een huurder voor het bedrijvencentrum van de Abdij van Park.

Het bedrijvencentrum strekt zich uit over 2 verdiepingen van het Gastenkwartier: de gelijkvloerse verdieping (bekeken niveau kloostertrap) en de zolderverdieping daarboven.

Te huur: bedrijvencentrum Abdij van Park

Gezocht: huurder

De Stad Leuven is voor het beheer van het Bedrijvencentrum op zoek naar een geëngageerde huurder die:

  • aandacht heeft voor haar beleidsdoeleinden,
  • oog heeft voor haar cultuurpatrimonium
  • open staat voor de herwaardering van de volledige Abdijsite.

De huurder zal zelf instaan voor:

  • de roerende inrichting van het bedrijvencentrum, zoals de inrichting van de kantoren, vergaderzalen en een eigen onthaal
  • maar ook de nodige technische vergader- en kantoorinfrastructuur zoals telefonie, printers, kopie- en scanapparatuur, schermen en cateringinfrastructuur.

Het inrichtingsplan en de uiteindelijke uitvoering ervan zal steeds in overleg met de stad Leuven en de EAP goedgekeurd worden.

Foto's

Bedrijvencentrum
Bedrijvencentrum
Bedrijvencentrum
Bedrijvencentrum
Bedrijvencentrum
Bedrijvencentrum

Procedure

  • De kandidaat-huurder dient een projectvoorstel/nota in waarin hoger vermelde verwachtingen concreet worden uitgewerkt in een visienota.
  • Hij/zij verduidelijkt via een inrichtingsplan hoe hij/zij het volledige beheer zowel strategisch en operationeel als infrastructureel, op zelfstandige wijze zal aanpakken; gaande van doelgroepbepaling, prijszetting en benchmarking, tot sales en promotie, klantenwerving, communicatie,….
  • Hij/zij stelt een huurvergoeding voor aan de Stad Leuven. 
  • Bovendien legt hij een financieel plan voor waaruit zal blijken dat de voorgestelde huurvergoeding financieel haalbaar zal zijn.

De Stad Leuven biedt openbaar aan, onder de vorm van biedingen onder gesloten omslag ‘Verhuur van een bedrijvencentrum in het voormalige Gastenkwartier van de Parkabdij te 3001 Leuven (Heverlee)’.

Uiterste inschrijvingsdatum is 29 juni 2020.

Vragen?

Voor verder informatie omtrent de procedure en de voorwaarden, kan de kandidaat-huurder contact opnemen met Jacqueline Vermunicht op onderstaande contactgegevens, zowel via telefoon als via e-mail.

Alle gestelde vragen (zowel telefonisch als per mail) en de antwoorden hierop, zullen worden rondgestuurd tot uiterlijk 22 juni 2020 aan alle gekende geïnteresseerden die zich meldden vóór deze datum. Na deze datum wordt inhoudelijk niet verder gecommuniceerd.

Een plaatsbezoek is mogelijk mits telefonische afspraak voor alle geïnteresseerden die zich melden vóór 15 juni 2020.

 

Jacqueline Vermunicht

Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven