Titel

3360 Bierbeek: bezetting ter bede: 2 landbouwgronden

3360 Bierbeek: bezetting ter bede: 2 landbouwgronden

Bezetting ter bede

Bierbeek
  • 2 percelen landbouwgrond te Bierbeek
  • Oppervlakte: 37.768m² en 124.400m²
  • Inschrijven: uiterlijk op 07/12/2018
  • Info en lastenkohier via de dossierbeheerder

Wim Jaubin

Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven