Klein Rijsel Fase 2

Het Project

De ontwikkeling van het project Klein Rijsel, gelegen op een boogscheut van het station en naast het Provinciehuis, werd opgesplitst in 2 fases die na elkaar worden ontwikkeld.

 • Fase 1 is afgerond. Er zijn 22 starterswoningen en 31 ondergrondse parkeerplekken opgeleverd. De verhuur van appartementen en de autostaanplaatsen loopt.
 • Fase 2 van het project Klein Rijsel is gepland op de smalle strook tussen de weg parallel aan het provinciehuis en de bestaande woningen langs de Tiensevest.

Het project zal de focus leggen op drie elementen:

 • Groepswoningbouw: pilootproject voor CLT in Leuven
 • Innovatief en multifunctioneel kantoorgebouw met publieke functie
 • Aanleg publieke ruimte

Oproep ontwerpteam

Selectiefase (afgesloten)

Tijdens de eerste stap van onze zoektocht naar een ontwerpteam voor Klein Rijsel Fase 2 kregen geïnteresseerden de kans om hun kandidatuurstelling online in te dienen via Public Procurement. Dit kon tot 24 juni 2022 om 11u.

Eind augustus beslist de Raad van Bestuur welke kandidaten weerhouden worden en als gevolg naar de gunningsfase mogen. Dit zullen maximaal 5 kandidaten zijn.

Gunningsfase

De geselecteerde kandidaten worden in de gunningsfase uitgenodigd om deel te nemen aan het indienen van een offerte. Hun opdracht bestaat uit het uitwerken van een kwalitatieve offerte met wedstrijdontwerp (inclusief inrichtingsplan, plannen op gebouwniveau, visienota en globale raming), plan van aanpak en ereloonvoorstel voor Klein Rijsel Fase 2. De teams zullen uitgenodigd worden voor een gesprek waarin de ingediende offerte kan worden gepresenteerd en toegelicht.

Ambities

 • Betaalbaar wonen in Leuven centrum realiseren, het residentieel programma op de site wordt een pilootproject voor de nog op te richten CLT in Leuven;
 • Kwalitatieve en betaalbare woningen bouwen voor het middensegment en in het bijzonder een dynamisch stedelijk publiek dat open staat voor kleinschalig wonen;
 • Verdichten op waardevolle vierkante meters binnen de stad Leuven door middel van een geïntegreerd en intelligent groepswoningbouwproject;
 • Meerwaarde creëren voor de huidige wijk Klein Rijsel;
 • De overgang vormen tussen de harde en zachte structuren in de omgeving in de vorm van een innovatief, flexibel en duurzaam kantoorpand met burelen en publieke functie;
 • Waar mogelijk een bijdrage leveren richting een klimaatneutrale stad;
 • Inrichten van een semipublieke groenzone met minimale verharding die uitnodigt tot ontmoeting, verwondering en beweging;

Stand van zaken

 • In februari werd de projectdefinitie goedgekeurd door het directiecomité en de raad van bestuur. We zijn bezig met de opmaak van een selectieleidraad en bestek voor de aanstelling van een ontwerpteam.

Verder verloop

 • Voor het einde van het jaar kunnen de kandidaten hun offerte met ontwerp indienen en zullen ze dit presenteren voor de jury.
 • Het beoordelen van de voorstellen, de onderhandelingen met de geselecteerde kandidaat en de gunning ervan zullen in het voorjaar van 2023 doorgaan.

Contact

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.