Het AGSL gaat op zoek naar beloftevolle architecten

04/02/2021- Het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Leuven (AGSL) legt de komende maanden een pool aan van beloftevolle, startende architecten. Het AGSL zal deze architecten inzetten om haar woonpatrimonium te renoveren en verder uit te bouwen. Geïnteresseerde architecten en ontwerpteams kunnen zich tot 10 maart kandidaat stellen.

Het AGSL kreeg bij het begin van de nieuwe bestuursperiode een nieuwe rol toebedeeld en wordt als het ware de projectontwikkelaar van de stad. Hiertoe werden de woningen van de Groep Leuven in november 2020 overgedragen aan het AGSL. "Zo ondersteunen en versterken we het AGSL als een krachtig instrument voor betaalbaar wonen", vertelt Lies Corneillie, schepen van wonen en voorzitter van het AGSL. 

In die rol gaat het AGSL nu op zoek naar externe partners zoals architecten, ingenieurs en veiligheidscoördinatoren. "Het zou tijdrovend en arbeidsintensief zijn om voor elke nieuwbouw of renovatie op zoek te gaan naar een architect. Daarom leggen we de komende maanden een pool van vijf architecten aan die we kunnen inschakelen wanneer er een renovatie of nieuwbouw op til staat", verduidelijkt Lies Corneillie. "We richten ons in het bijzonder op beloftevolle, startende architecten en ontwerpteams. We willen hen de kans geven om ervaring op te doen in de stad en met overheidsopdrachten. We geven hen zo ook de mogelijkheid om in aanraking te komen met de expertise aanwezig in onze stad. We houden het bewust laagdrempelig: we vragen aan geïnteresseerden niet om uitgebreide dossiers in te dienen. We verwachten wel vijf jaar (werf)ervaring en vijf referentieprojecten. We gaan op zoek naar creatieve architecten die betaalbaar en duurzaam willen renoveren en van aanpakken weten.

Renovaties en nieuwbouw

Het AGSL zal de architecten inschakelen voor eerder kleinschalige projecten. Het gaat over renovaties in het kader van het integraal beheer van het woonpatrimonium voor AGSL en het sociaal beheersrecht voor de stad Leuven. Met het sociaal beheersrecht zal de stad het beheer van leegstaande en verkrotte woningen overnemen, de woningen opknappen en vervolgens verhuren aan kwetsbare mensen via het sociaal verhuurkantoor. Maar ook nieuwbouw komt aan bod alsook ontwerpend onderzoek in functie van prospectie, namelijk de toekomstmogelijkheden voor bepaalde sites onderzoeken. Het gaat steeds over volledige opdrachten: architectuur, stabiliteit, technieken en energieverslaggeving.

Geïnteresseerden kunnen zich tot 10 maart kandidaat stellen. In mei zal bekend zijn met wie het AGSL in zee gaat.

De aanbestedingsstukken zijn beschikbaar via het elektronische platform van de federale dienst Overheidsopdrachten. Er zijn twee manieren om deze te raadplegen:

Vragen kunnen gesteld worden via het forum dat gekoppeld is aan deze online publicatie en eveneens te bereiken is via bovenstaande link.
 

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.