De Boomgaard

Het Project

AG Stadsontwikkeling Leuven heeft onlangs de site van de voormalige basisschool De Boomgaard in Kessel-Lo gekocht en wil er een collectief woonproject met sociale insteek gerealiseerd zien. AG Stadsontwikkeling Leuven gaat deze site echter niet zelf ontwikkelen, maar gaat op zoek naar een organisatie of een vereniging van burgers die deze site voor 99 jaar in erfpacht wil nemen. Dit om er een project te realiseren dat in lijn ligt met de ambities voor de site.

Ambities

1. Een groepsbouwproject waarin wonen wordt vooropgesteld en waarin oog is voor speciale woonwensen (vb. co-housing) of woonnoden (vb. inclusief wonen) van de bewoners.
2. Met oog voor architecturale en stedenbouwkundige kwaliteit.
3. Een meerwaarde voor de buurt en haar bewoners.

Stand van zaken

Op 1 oktober 2021 ontvingen we 5 projectvoorstellen volgende kandidaat-erfpachters:

  • Wooncoop
  • LINC Kessel-Lo
  • Oak-Tree Projects – Oak Tree Care Too
  • De Boomgaard, solidair en duurzaam wonen
  • Livez

De projectvoorstellen werden beoordeeld op volgende onderdelen:

1. Missie en visie van de kandidaat-erfpachter

2. Inhoudelijke visie op het project

3. Haalbaarheid van het project

De begeleidingscommissie is over het algemeen sterk onder de indruk van zowel het aantal projectvoorstellen als van de kwaliteit van deze dossiers. Alle kandidaten behaalden dan ook een voldoende op elk van de criteria.

De begeleidingscommissie beoordeelde het projectdossier van Livez (Leuvens Initiatief Voor Eerlijke Zorg, een coöperatie in oprichting met partners Miss Miyagi bv, De Wissel vzw, Oostrem vzw, De Wingerd vzw, Zorg Leuven en Stadsmakersfonds cv) als meest gunstige projectvoorstel en rangschikte het als hoogste. Samen met Livez wordt de komende weken de basis voor de erfpachtovereenkomst opgesteld. Indien AGSL en Livez tot een werkbare vorm komen.

De ondertekening van de onderhandse overeenkomst van erfpacht is voorzien voor eind mei 2022. Indien er geen overeenkomst gevonden wordt, wordt de procedure gestart met de 2e gerangschikte kandidaat en zal de ondertekening op een later tijdstip plaatsvinden.

Verdere verloop

  • De hoogst gerangschikte erfpachter dient zich notarieel te organiseren waarna er een onderhandse overeenkomst wordt ondertekend.
  • Bij ondertekening van deze onderhandse overeenkomst wordt aan de erfpachter een waarborg gevraagd ten bedrage van de eerste jaarlijkse erfpachtcanon. Deze waarborg wordt verrekend bij ondertekening van de erfpachtakte.
  • De erfpachter zal vervolgens uitgenodigd worden voor het vervolgtraject waarin hij 18 maanden de tijd krijgt om een definitief projectdossier uit te werken.
  • Na het bekomen van een omgevingsvergunning zal de site worden overgedragen aan de erfpachter, waarna tot realisatie van het project kan worden overgegaan.

Documenten

Het volledige projectdossier en de bijlagen kan je hier downloaden:

Downloads
Downloads
Persbericht 03/05/2021(pdf, 343.43 KB)
Persbericht 16/12/2021(pdf, 344.42 KB)

Registreer je en mis niets over dit project!

Registreer je en blijf op de hoogte van het verloop van de procedure en infomomenten, ontvang een uitnodiging voor een bezoek aan de site en zoveel meer.

Voor meer info kan je terecht bij de projectbeheerders van dit project: