De Boomgaard

Het Project

Het AGSL heeft onlangs de site van de voormalige basisschool De Boomgaard in Kessel-Lo gekocht en wil er een collectief woonproject met sociale insteek gerealiseerd zien. Het AGSL gaat deze site echter niet zelf ontwikkelen, maar gaat op zoek naar een organisatie of een vereniging van burgers die deze site voor 99 jaar in erfpacht wil nemen. Dit om er een project te realiseren dat in lijn ligt met de ambities voor de site.

Ambities

1.    Een groepsbouwproject waarin wonen wordt vooropgesteld en waarin oog is voor speciale woonwensen (vb. co-housing) of woonnoden (vb. inclusief wonen) van de bewoners.
2.    Met oog voor architecturale en stedenbouwkundige kwaliteit.
3.    Een meerwaarde voor de buurt en haar bewoners.

De projectvoorstellen zullen getoetst worden aan de bovenstaande ambities. Alle informatie over de site, de formule, de doelstellingen, de selectiecriteria, erfpachtvergoeding, procedure etc. vind je terug in het projectdossier dat je onderaan kan downloaden. 

Oproep tot interesse

Ben jij geïnteresseerd en wil je je kandidaat stellen? 

Stap 1: Stel je dan kandidaat voor 11 juni 2021 om 11u. 
Stap 2: Indien je wordt weerhouden, kan je een projectvoorstel indienen tot 1 oktober 2021 om 11u. 

Evaluatie:

  • De beoordeling van deze projectvoorstellen zal gebeuren door een deskundig samengestelde begeleidingscommissie die de projectvoorstellen zal nakijken, inhoudelijk evalueren en de weerhouden projectvoorstellen rangschikken.
  • Naast de identiteit en missie van de erfpachter, zal ook de visie op  en de haalbaarheid van het project geëvalueerd worden. Hierbij zal bijzondere aandacht besteed worden aan het sociale karakter, de architecturale kwaliteiten en de meerwaarde voor de buurt van het project.

Verdere verloop

  • De hoogst gerangschikte erfpachter dient zich notarieel te organiseren waarna er een onderhandse overeenkomst wordt ondertekend.
  • Bij ondertekening van deze onderhandse overeenkomst wordt aan de erfpachter een waarborg gevraagd ten bedrage van de eerste jaarlijkse erfpachtcanon. Deze waarborg wordt verrekend bij ondertekening van de erfpachtakte.
  • De erfpachter zal vervolgens uitgenodigd worden voor het vervolgtraject waarin hij 18 maanden de tijd krijgt om een definitief projectdossier uit te werken.
  • Na het bekomen van een omgevingsvergunning zal de site worden overgedragen aan de erfpachter, waarna tot realisatie van het project kan worden overgegaan.

Documenten

Het volledige projectdossier en de bijlagen kan je hier downloaden:

Downloads

Registreer je en mis niets over dit project!

Registreer je en blijf op de hoogte van het verloop van de procedure en infomomenten, ontvang een uitnodiging voor een bezoek aan de site en zoveel meer.

 

Voor meer info kan je terecht bij de projectbeheerders van dit project: