Titel

Vacature: projectbeheerder stadsontwikkeling

Vacature: projectbeheerder stadsontwikkeling

Het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Leuven (AGSL) is een dochteronderneming van de stad Leuven, die stadsprojecten coördineert en ontwikkelt,
vastgoedoperaties afhandelt en gebouwen beheert in uitvoering van het stedelijk beleid. Het AGSL voert haar taken op een zelfstandige, professionele en bedrijfsmatige wijze uit.

Voor de tijdelijke versterking van het team zijn we momenteel op zoek naar (m/v):
 

Projectbeheerder stadsontwikkeling (m/v) - tijdelijk

Je bent verantwoordelijk voor de opstart en het coördineren van één of enkele stadsontwikkelingsprojecten in al hun aspecten. Dit betekent dat je het volledige projectbeheer voor je rekening neemt, vanaf de conceptfase over de realisatie tot en met het uitwerken van een beheersplan. Je verzorgt het overleg, de samenwerking en de communicatie met alle projectpartners (privé-ontwikkelaars, sociale huisvestingsmaatschappijen, ontwerpers, aannemers, stadsdiensten, eindgebruikers enz.). Je bent ook verantwoordelijk voor de aanvraag van subsidies en vergunningen bij andere overheden. Je maakt bestekken op en adviseert in de beoordeling van offertes. Je werkt een financiële planning uit en bewaakt de budgetten.

Daarnaast voer je haalbaarheidsstudies uit met als doel ontwikkelingsopportuniteiten te kunnen inschatten. Je brengt zowel de ruimtelijke en stedenbouwkundige mogelijkheden in kaart door middel van beperkt ontwerpend onderzoek alsook de financiële consequenties van een potentieel project, in nauwe samenwerking met onze financiële projectbeheerder.

Profiel

  • Je hebt een masterdiploma of gelijkgesteld.
  • Je hebt een opleiding in of ervaring met het aansturen van de voorbereiding en uitvoering van bouw- en/of infrastructuurprojecten.
  • Voeling met ontwerpend onderzoek, vastgoed of stadsontwikkeling is een bijkomende troef.
  • Je bent een teamspeler die zelfstandig en projectmatig kan werken en zichzelf ziet functioneren binnen een zelfsturend team.

Aanbod

  • Een boeiende, uitdagende functie met een belangrijke verantwoordelijkheid en een grote onafhankelijkheid binnen een klein, dynamisch team; 
  • een contract van bepaalde duur (1 jaar); 
  • een beginsalaris van min. 3 046,98 euro (0 jaar anciënniteit) en max. 3 772,12 euro (10 jaar anciënniteit) bruto geïndexeerd maandloon, naargelang je ervaring; Ervaring bij de overheid nemen we volledig over voor de berekening van je loon, relevante beroepservaring uit de privésector voor maximaal 10 jaar.
  • eindejaarspremie, maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, aanvullend pensioen, fietsvergoeding, derdebetalersregeling openbaar vervoer;
  • flexibele werktijden en ruime verlofmogelijkheden.

Interesse?

Jouw sollicitatiebrief en cv waarin je duidelijk je troeven voor deze functie aangeeft, kan je sturen naar het AGSL, t.a.v. Ellen Mandoux, Prof. Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven of bij voorkeur via e-mail naar ellen.mandoux@leuven.be.

Voor meer informatie over de functie kan je terecht bij AGSL, tel. 016 27 26 69, agsl@leuven.be.

Als uit je brief en cv blijkt dat je profiel beantwoordt aan de vereisten inzake opleiding enervaring, nodigen we je uit voor een sollicitatiegesprek. We verwachten je kandidatuur uiterlijk op 21 augustus 2017.