Titel

Vaartkom

De Vaartkom is een bijzondere plek in Leuven. De oude industriële site rondom de Vaart en de Dijle evolueert volop. Ze groeit uit tot een stijlvolle, levendige en groene stadswijk boordevol creativiteit en sociale interactie. De kwaliteitsvolle mix van wonen, werken en vrijetijdsbeleving aan het water voegt met zijn grootstedelijke allures een nieuwe dynamiek toe aan het stadscentrum.

Vaartkom

Projectgegevens

 • Rol van het AGSL: projectbeheer in opdracht van de stad Leuven
 • Partners: stad Leuven, Waterwegen en Zeekanaal NV, Agentschap Wegen en Verkeer, VMSW afdeling gesubsidieerde infrastructuur, Ertzberg cvba en Ghelamco NV
 • Investeringsbudget: -
 • Subsidies: Projectsubsidie in het kader van de stadsvernieuwingsprojecten (Vlaanderen), Interreg IVA Functioneel Groen (Europa), Interreg IVA Reconversie Oude Industriehavens (Europa), subsidiëring als strategisch project in uitvoering van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen (Vlaanderen)

Programma

De herontwikkeling van de Vaartkom in Leuven is een grootschalig stadsvernieuwingsproject waarbij ruim 30 ha voormalig industrieel gebied getransformeerd wordt tot een gemengd stedelijk gebied met een hoge dichtheid. Omwille van haar strategische ligging (de nabijheid van het station en van de binnenstad), de beschikbare ruimte en de goede bereikbaarheid is de Vaartkom op weg om uit te groeien tot een multifunctionele stedelijke ontwikkelingspool. De aanwezigheid van water, groen en het waardevolle historisch patrimonium bieden een unieke context voor deze herontwikkeling. 

De krijtlijnen van de globale herontwikkeling werden vastgelegd in het masterplan publieke ruimte (Omgeving - OKRA - ARA), de vier goedgekeurde ruimtelijke uitvoeringsplannen (stad Leuven) en de stadsontwerpen (BUUR, XDGA en Stephane Beel Architecten) die daaraan vooraf gingen. Binnen deze mastervisie is er ruimte voor wonen (ca. 2.100 bijkomende wooneenheden), maar moet vooral het aanbod van centrumfuncties de herontwikkeling van de Vaartkom kenmerken: handel, recreatie, horeca, cultuur en andere gemeenschapsvoorzieningen, …

Hieronder vindt u een greep uit de projecten die de laatste jaren gerealiseerd werden en die intussen mee het gezicht en de sfeer van de Vaartkom bepalen:

 • Op de noordoever: De Latten, Waterside, het parkeergebouw, de aanleg van het Engels Plein, de Vander Els site…

 • Op de kop van de Vaart: het Openbaar Entrepot voor de Kunsten (OPEK), de openstelling van de Keizersberg en de ontsluiting ervan met een monumentale trappenpartij…

 • Op de zuidoever: De Hoorn, in het projectgebied Tweewaters de Balk van Beel, maar ook de Ark en de Twist zijn in opbouw, in het projectgebied Dijledelta wordt de laatste hand gelegd aan Eiland en Feestzaal, en is de bottelaarijsite in werf…

 • Tijdelijke initiatieven zoals Cas-co, de inrichting van het OPEK-plein etc.

Wat kan je nog verwachten in de nabije toekomst?

 • De opening van het Sluispark

 • De oplevering van de tweede brug over de Vaart, het sluitstuk van de verkeersafwikkeling tussen de Vaartkom en het Maria Artoisplein

 • De verdere ontwikkelingen van projectgebieden Tweewaters en Dijledelta door de respectievelijke ontwikkelaars,…

 • ...

Om de Vaartkom nog meer die stedelijke ambiance mee te geven die het gebied nodig heeft, werd onlangs ook het programma Vaartopia opgestart. Doel van dit programma is om de creatieve sector ook een plaats te geven in de Vaartkom en zo van de Vaartkom een dynamisch, bloeiend stadsdeel te maken waar het gonst van creativiteit.

Op opdracht van de stad Leuven neemt het AGSL de gebiedscoördinatie in handen. Dit betekent dat het AGSL het eerste aanspreekpunt is voor professionelen die actief zijn in de Vaartom en dat AGSL faciliteert en begeleidt in de ontwikkeling van dit stedelijk gebied.

Voor de herontwikkeling van de Vaartkom ontvangt de stad Leuven subsidies in het kader van het stadsvernieuwingsproject (2.360.000 euro vanwege de Vlaamse Overheid, agentschap voor binnenlands bestuur, team stedenbeleid), de strategische projecten in uitvoering van RSV (300.00 euro vanwege Vlaamse Overheid, departement RWO, ruimtelijke planning), het Interreg IVA-project Reconversie van Oude Industriehavens (ca. 500.000 euro) en het Interreg IVA-project Functioneel Groen (ca. 125.000 euro). Voor de realisatie van betaalbaar wonen werden in de Vaartkom ook stedenfondsmiddelen ingezet.