Titel

Stadswoningen

De stad en AGSL willen met de 'Leuvense stadswoningen' een woningaanbod creëren voor een groep mensen die vaak uit de boot valt op de reguliere markt. De focus ligt vooral op kandidaat-kopers die voor een lange periode in Leuven willen blijven wonen.

Stadswoningen

Concept

Stadswoningen zijn bestemd voor mensen met een inkomen dat net te hoog is voor een sociale koopwoning, maar die moeilijk een woning vinden op de private markt. Met dit aanbod wil de stad en AGSL de aankoop van een woning in Leuven stimuleren.

Voor wie?

De stad en AGSL willen in eerste instantie kandidaat-kopers met een gemiddeld inkomen ondersteunen en aanmoedigen om in Leuven te blijven wonen. Dit betekent dat je minimaal 20 jaar eigenaar blijft van een stadswoning en er gedurende die periode ook zelf in woont. 

In principe kan iedereen zich kandidaat stellen voor de aankoop van een stadswoning. Bepaalde groepen (bijvoorbeeld jonge mensen of oudere Leuvenaars) komen meer of minder in aanmerking in functie van het aanbod, de inschrijvingsvoorwaarden en de criteria per project. 

Inschrijvingsvoorwaarden:

 • meerderjarig op het moment van inschrijving
 • ingeschreven in het bevolkings- en of vreemdelingenregister en legaal in België wonen
 • niet in het bezit van volle eigendom of vruchtgebruik
 • verplichte domicilie binnen de 2 maanden na toewijzing
 • inkomensvoorwaarde op basis van gezamenlijk belastbaar jaarinkomen (barema's sociale huisvesting, verhoogd met 25 %)

Prijzen

Een stadswoning is steeds voordeliger in aankoop dan een vergelijkbare woning in dezelfde omgeving. Het prijsvoordeel doet echter niets af aan de kwaliteit van de woonst. De verkoopprijzen van de woningen worden medegedeeld bij de lancering van een nieuw project en kunnen verschillen per project. AGSL streeft zo veel mogelijk naar een all-in prijs.

De gepubliceerde prijs omvat meestal: 

 • de prijs voor de woning conform het technisch lastenboek;
 • inclusief erelonen notaris, registratierechten (10%) en BTW (21%). 

Wat is niet inbegrepen? 

 • afwerkingen naar keuze van de kopers;
 • de kosten en erelonen van de notaris verbonden aan een eventuele financiering (vestiging hypotheek, verlijden van een hypothecaire kredietakte). 

Waar?

In de voorbije 10 jaar werden verschillende stadswoningen gerealiseerd:

 • aan de Centrale Werkplaatsen (70)
 • in de Balk van Beel (10)
 • in de Latten aan de Vaartkom (12)
 • in de Twist (5)
 • aan Eiland en Feestzaal (5)
 • in de Horenblazer (24)
 • in het Janseniushof (13)

Momenteel zijn er geen stadswoningen te koop. 

Procedure

De toewijzing van een stadswoning gebeurt via een specifieke procedure met een puntensysteem dat de volgorde van de kandidaat-kopers bepaalt. AGSL verzamelt de kandidaturen en maakt de rangorde op. Het directiecomité of het college keurt de rangschikking goed. Na de afsluiting van de inschrijvingsperiode, worden de kandidaat-kopers gecontacteerd volgens deze volgorde.