Titel

Organisatie

Ruimte maken voor Leuven

Organisatie

Het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Leuven (AGSL) is een dochteronderneming van de stad Leuven. Het geeft in de eerste plaats uitvoering aan de stedelijke beleidsdoelstellingen door projectmatige ingrepen in de fysieke ruimte. Dankzij de opgebouwde knowhow vervult het bij uitbreiding een spilfunctie in het stedelijk vastgoedbeleid.

Als autonoom gemeentebedrijf werkt het AGSL zo zelfstandig en bedrijfsmatig mogelijk om zijn opdracht voor de stad Leuven waar te maken.

Het AGSL is opgericht in 2004. De statuten regelen onder meer het maatschappelijk doel, de verhouding met de stad, en de organisatie en werking.

Per bestuursperiode van zes jaar wordt de opdracht van het AGSL concreet uitgewerkt in de beheersovereenkomst met de stad Leuven. Momenteel bestaat de werking uit twee grote pijlers: stadsprojecten en vastgoed.

Een AG wordt bestuurd door een raad van bestuur. Voor het dagelijks bestuur zorgt het directiecomité. De raad van bestuur wordt samengesteld door de gemeenteraad, bestaat voor de meerderheid uit leden van de gemeenteraad, en alle fracties zijn erin vertegenwoordigd. Het directiecomité wordt samengesteld door de raad van bestuur.

Een team van gemotiveerde medewerkers zet dagelijks de opdracht in de praktijk om. De voorstellingsbrochure geeft alvast een beknopt overzicht van onze taken en projecten.  In het activiteitenverslag wordt een beschrijving gegeven van de werking en de activiteiten van het afgelopen jaar.

Deze website biedt je algemene informatie over onze werking. Wie wenst op de hoogte gehouden te worden over onze laatste activiteiten, projecten en evenementen, kan zich abonneren op onze nieuwsbrief. In het activiteitenverslag wordt een beschrijving gegeven van de werking en de activiteiten van het afgelopen jaar.

Voor andere vragen, bedenkingen of suggesties kan je telefonisch of per e-mail contact opnemen.