Titel

Benedenstad

Benedenstad

Coördinatie

De belangrijkste troeven van de Benedenstad met name het Erfgoed en de Dijlevallei die er doorheen lopen komen op dit moment niet ten volle tot hun recht. De historische nauwe, drukke straten zorgen op vlak van mobiliteit en doorstroming voor heel wat knelpunten. Een aantal grote ontwikkelingsites zoals Hertogensite en Janseniushof boden zich de laatste jaren als opportuniteiten aan. Aan de hand van een aantal projecten die goed op elkaar afgestemd zijn, wenst de stad Leuven de Benedenstad op te waarderen.

Het AGSL neemt de coördinatie van de gebiedsontwikkeling op zich. Dit betekent dat AGSL voor alle diensten, overheden en private partijen die een actor zijn in deze gebiedsontwikkeling het aanspreekpunt is. AGSL probeert steeds alle actuele informatie over de verschillende deelprojecten te verzamelen, relaties met actoren en stakeholders op te bouwen en te onderhouden en de verschillende deelprojecten op elkaar af te stemmen zowel qua timing als inhoudelijk.

Deelprojecten

Een greep uit de belangrijkste deelprojecten in de Benedenstad:

Hertogensite: de ziekenhuissite zal de komende jaren stelselmatig vrijkomen na verhuisbewegingen naar Gasthuisberg en zo een herontwikkeling mogelijk maken.

Den Bruul: Om een oplossing te beiden aan de mobiliteitsproblematiek in de Benedenstad worden straten en pleinen vrijgemaakt van autoverkeer en parkeerplaatsen. Onder het park Den Bruul komt een ondergrondse parking om deze parkeerplaatsen te compenseren.

Vismarkt en omgeving: Het ontlasten van het openbaar domein van autoverkeer en parkeren, biedt nieuwe opportuniteiten voor een aangename verblijfsruimte.

Podiumkunstensite: Door de voorziene afbraak van de Sint-Pieterskliniek komt er ruimte nabij het Hertogeneiland om een nieuwe culturele infrastructuur van topniveau te voorzien, een vraag die al jaren leeft binnen de stad. Tegelijk biedt deze nieuwe infrastructuur de mogelijkheid om het oudste erfgoed van Leuven, het Augustinessenklooster (Romaanse Poort) en de Predikherenkerk nieuw leven in te blazen en hun troeven te volle uit te spelen op vlak van toerisme en economie.

Sfeerbeelden

Bruul
Den Bruul
Hertogensite
Hertogensite

Externe links