Titel

13 stadswoningen met tuin beschikbaar

In het Janseniushof, een nieuwe woonwijk tussen de Minderbroederstraat en de Jansseniusstraat, zijn 13 nieuwe stadswoningen met tuin beschikbaar.

13 stadswoningen met tuin beschikbaar

Waarom & Voor wie?

De inkomensgrenzen voor een sociale koopwoning zijn voor mensen met een gemiddeld inkomen veelal te laag, terwijl de vrije marktprijzen van nieuwe woningen dan weer te hoog liggen. De stad en het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Leuven (AGSL) willen met de 'Leuvense stadswoningen' hieraan tegemoetkomen door een woningaanbod te creëren voor deze groep van mensen die vaak uit de boot valt. De stad focust vooral op kandidaat kopers die zich willen engageren om voor een lange periode in Leuven te blijven wonen.
In principe kan iedereen een stadswoning kopen, mits je voldoet aan enkele voorwaarden. De voorwaarden om in aanmerking te komen voor een stadswoning vind je meer gedetailleerd in de kandidaatstelling (onderaan pagina). De belangrijkste voorwaarden zijn het minimum en maximum (gezamenlijk belastbaar) inkomen en je mag ook niet eerder een stadswoning gekocht hebben.

Waar?

In de voorbije 10 jaar werden stadswoningen gerealiseerd op de Centrale Werkplaatsen (70), in de Balk van Beel (10), de Latten (12), de Twist (5), Eiland en Feestzaal (5) en de Horenblazer (24). In de loop van 2018 zullen 13 stadswoningen gerealiseerd worden in het Janseniushof.

Het Janseniushof ligt tussen de Minderbroederstraat en de Janseniusstraat; centraal gelegen tussen het stadspark, de Kruidtuin en het Dijlepark. Deze nieuwe woonwijk herbergt verschillende soorten woningen die alle zullen zijn aangesloten op een warmtenet.
Door de ligging in het hart van de stad, zijn alle voorzieningen als winkels, scholen, sport- en cultuurinfrastructuur op wandelafstand bereikbaar.

Voordelen voor de koper

Het belangrijkste voordeel voor de koper is een financieel voordeel. Een stadswoning is steeds voordeliger in aankoop dan een vergelijkbare woning in dezelfde omgeving. Het prijsvoordeel doet echter niets af aan de kwaliteit van de woonst.

Prijzen

Woning

Vloer-opper-vlakte

Tuin

Totaalprijs

Woning incl autostaanplaats

 

[m²]

[m²]

[EUR]

[EUR]

4A.01

 184,00

 50,20

 € 434 563

 € 473 904

4A.03

 152,00

 50,10

 € 359 800

 € 399 141

4A.04

 147,80

 51,30

 € 349 988

 € 389 328

4A.05

 144,40

 52,60

 € 342 044

 € 381 385

4A.06

 152,00

 51,20

 € 359 800

 € 399 141

4A.07

 148,70

 52,40

 € 352 090

 € 391 431

4A.08

 152,00

 53,80

 € 359 800

 € 399 141

4A.09

 152,00

 55,20

 € 359 800

 € 399 141

4A.10

 150,60

 56,50

 € 356 530

 € 395 870

4A.11

 147,40

 57,90

 € 349 053

 € 388 394

4A.12

 152,00

 59,30

 € 359 800

 € 399 141

4A.13

 152,00

 60,70

 € 359 800

 € 399 141

4A.14

 148,70

 62,10

 € 352 090

 € 391 431

De gepubliceerde prijzen omvatten de prijs voor de woning conform het technisch lastenboek en zijn inclusief aansluitkosten, erelonen notaris, registratierechten (10%) en BTW (21%). Bekijk hieronder de volledige prijslijst met uitsplitsing van de totaalprijs.
Bepaalde afwerkingen naar keuze van de kopers zijn niet inbegrepen. Keuken en vloeren in bepaalde ruimten zijn niet voorzien in het lastenboek. Het lastenboek en antwoorden op technische vragen kan je bekomen via de projectontwikkelaar Resiterra.
De kandidaat-koper(s) dienen zelf in te staan voor de kosten en erelonen van de notaris verbonden aan een eventuele financiering. 

Plannen

Hieronder kan u de plannen voor de woningen raadplegen.

Woningen met nummer 4A.03 tot en met 4A.14 zijn rijwoningen met gelijkaardige indelingen. Woning 4A.01 is een van de rijwoningen losgekoppelde solitaire woning met een grotere oppervlakte en een wat verschillend plan.
Tussen de woningen 4A.01 en 4A.03 verloopt een erfdienstbaarheid van doorgang voor alle eigenaars om hun tuinen te bereiken via het tuinpad dat doorlopend achter de tuinen loopt.

Tegenprestaties

Er wordt van de kopers gevraagd dat ze op een duurzame wijze hun toekomstige woonst betrekken; de stad Leuven vraagt aan toekomstige eigenaars om minimaal 20 jaar eigenaar te blijven van hun stadswoning en er gedurende die periode ook zelf in wonen. Wanneer dit niet lukt zijn er enkele duidelijke regels die er op neerkomen dat de stad het voordeel dat je hebt bekomen door de aankoop van een stadswoning, terugbetaalt.

Procedure

De stad wil in het bijzonder kandidaat kopers ondersteunen die nog geen eigendom hebben en die een zekere band met Leuven hebben. Om de toewijzing op een objectieve wijze te laten gebeuren is er een procedure uitgeschreven die regelt wie zich kandidaat mag stellen en hoe de toewijzing verloopt. Dit gebeurt door middel van een puntensysteem. Het is dan ook dit puntensysteem - en niet bijvoorbeeld de inschrijvingsdatum - dat de volgorde van de kandidaat-kopers bepaalt.
In totaal kan een kandidaat-koper maximaal 9 punten verdienen. In geval van een ex aequo puntentotaal wordt gekeken naar het gezamenlijk belastbaar jaarinkomen van de kandidaat-koper(s). Kandidaten met het laagste inkomen krijgen een hogere rangorde.
Het AGSL verzamelt de kandidaturen en zal een lijst opstellen met rangorde volgens de opgegeven criteria.
Men kan zich kandidaat stellen voor verschillende woningen. Uiteraard kan men slechts 1 woning aankopen.

Na goedkeuring van de kandidatenlijsten door het college van burgemeester en schepenen contacteert de projectontwikkelaar de kandidaten in volgorde van de lijst. Bij de eerste contactname door de projectontwikkelaar, dient de kandidaat zijn keuze van woning kenbaar te maken. Iedereen die gecontacteerd wordt krijgt vervolgens een beperkte bedenktijd van twee weken om met de projectontwikkelaar een verkoopovereenkomst af te sluiten. Wanneer de kandidaat-koper binnen deze periode geen verbintenis tot aankoop ondertekent, zal de volgende kandidaat van de kandidatenlijst gecontacteerd worden. Enzoverder...

Kandidaat stellen

Vanaf nu kan u zich kandidaat stellen voor een stadswoning door middel van het formulier ‘Kandidatuurstelling’.

Op 11 juni 2017 om 11 uur is een infomoment gepland op de site Janseniushof, waarop zowel het AGSL als de ontwikkelaar Resiterra aanwezig zullen zijn om antwoord te geven op alle mogelijke vragen. U kan zich inschrijven voor dit infomoment door een mailtje te sturen aan agsl@leuven.be. In dit mailtje vermeldt u een telefoonnummer waarop u bereikbaar bent en het aantal personen dat op het infomoment aanwezig zal zijn (kinderen inbegrepen).

Voor een stadswoning kan enkel worden ingeschreven tijdens de termijn van de inschrijvingsronde; niet ervoor, niet meer erna.
Deze inschrijvingsronde start op 30 mei en eindigt op 5 september 2017.

Inschrijven kan enkel door het inschrijvingsformulier (Kandidatuurstelling) volledig ingevuld, ondertekend en op iedere pagina geparafeerd door elke kandidaat-koper te bezorgen aan het AGSL, samen met een kopie van het meest recente aanslagbiljet van de personenbelastingen, voor elke kandidaat-koper. De kandidatuurstelling kan op drie manieren gebeuren: aangetekend per post, afgeven aan de balie van het stadskantoor tegen ontvangstbewijs, of per e-mail mits tegenbericht van ontvangst.

Vragen?

Overzicht van de meest gestelde vragen en de antwoorden.

Indien u toch meer gedetailleerde informatie i.v.m. de voorwaarden wenst, kan u contact opnemen met het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Leuven (AGSL), Professor Van Overstraetenplein 1 te 3000 Leuven, t.a.v. mevrouw Jacqueline Vermunicht 016/27.26.88, of via e-mail  jacqueline.vermunicht@leuven.beagsl@leuven.be.

Voor verdere informatie over de plannen of het lastenboek kan u steeds terecht bij ontwikkelaar Resiterra NV,  Minderbroedersstraat 12 te 3000 Leuven, 016/29.30.22, info@resiterra.bewww.resiterra.be